Alvsbyns Energi

Älvsbyns Energi AB
Betonggatan 6
942 36 Älvsbyn
Tel: 0929-723 80 vx
Fax: 0929-723 58
E-post till energi
E-post till:

VD Jan Sipola

Vatten o avlopp Roger Viklund

Miljöing./renh. Johanna Marttala

Drift Fjärrvärme Kenneth Bergman

Välkommen till Älvsbyns Energi AB
Älvsbyns Energi AB (ÄEAB) har fyra verksamhetsområden.


- fjärrvärme med förnyelsebar elproduktion
- vatten och avlopp
- renhållning med återvinning
- gator och vägarPlockanalys Älvsbyn

Älvsbyns Energi har, tillsammans med grannkommunerna Piteå, Luleå, Boden och Kalix genomfört nya plockanalyser av våra hushållssopor.

Läs mer »

Kvälls- och lördagsöppet på återvinningscentralen

Från vecka 16 är det ÅVC:n öppen till kl 19.00 även på torsdagar. Maj till och med oktober är ÅVC:n öppen en lördag i månaden.

Läs mer »

Sänkning av renhållningstaxan från 2016-01-01

Renhållningstaxan sänks med totalt 5% fördelat på 3,5% brännbart och 20% matavfall

Läs mer »

Reviderad VA-taxa från 2016-01-01

2016-01-01 höjdes VA-taxan med 6,8 %.

Läs mer »Sidan uppdaterad .

Aktuell utetemp


Sök