Alvsbyns Energi

Älvsbyns Energi AB
Betonggatan 6
942 36 Älvsbyn
Tel: 0929-723 80 vx
Fax: 0929-723 58
E-post till energi
E-post till:

VD Jan Sipola

Vatten o avlopp Roger Viklund

Miljöing./renh. Johanna Marttala

Drift Fjärrvärme Kenneth Bergman

Välkommen till Älvsbyns Energi ABMars


Älvsbyns Energi AB (ÄEAB) har fyra verksamhetsområden.


- fjärrvärme med förnyelsebar elproduktion
- vatten och avlopp
- renhållning med återvinning
- gator och vägarLediga tjänster

Vi söker chaufför till spol- och lastbil

Läs mer »

Oförändrad renhållningstaxa

Renhållningstaxan för 2015 ligger kvar på samma nivå som 2014.

Läs mer »

Reviderad VA-taxa från 2015-01-01

2015-01-01 höjdes VA-taxan med 3,5 %.

Läs mer »

Pågående byte av gatljusarmaturer

Det pågår byte av gatljusarmaturer i centralorten och på landsbygden.

Läs mer »

Säker funktion i din fjärrvärmeanläggning

Ett brev om säker funktion i din fjärrvärmeanläggning har skickats ut till fjärrvärmekunderna. Det finns även att läsas här på hemsidan.

Läs mer »

Till fastigheter med enskilda brunnar inom Älvsbyns kommun

Information om slamtömning av enskilda brunnar

Läs mer »

Mätarbyten fjärrvärme

Vi byter enligt lag ut alla värmemängdsmätare för våra fjärrvärmekunder.

Läs mer »

Grundvattenundersökning pågår

Det har påbörjats borrning för grundvattenundersökning i Älvsbyn

Läs mer »

Prisinformation 2015

Nya taxa beslutades för fjärrvärmen vid styrelsemötet 2014-10-29.

Läs mer »Sidan uppdaterad .

Aktuell utetemp


Sök