Alvsbyns Energi

Älvsbyns Energi AB
Betonggatan 6
942 36 Älvsbyn
Tel: 0929-723 80 vx
Fax: 0929-723 58
E-post till energi
E-post till:

VD Jan Sipola

Vatten o avlopp Roger Viklund

Miljöing./renh. Johanna Marttala

Drift Fjärrvärme Kenneth Bergman

Välkommen till Älvsbyns Energi AB

Älvsbyns Energi AB (ÄEAB) har fyra verksamhetsområden.


- fjärrvärme med förnyelsebar elproduktion
- vatten och avlopp
- renhållning med återvinning
- gator och vägarOförändrad renhållningstaxa

Renhållningstaxan för 2015 ligger kvar på samma nivå som 2014.

Läs mer »

Reviderad VA-taxa från 2015-01-01

2015-01-01 höjdes VA-taxan med 3,5 %.

Läs mer »

Pågående byte av gatljusarmaturer

Det pågår byte av gatljusarmaturer i centralorten och på landsbygden.

Läs mer »

Säker funktion i din fjärrvärmeanläggning

Ett brev om säker funktion i din fjärrvärmeanläggning har skickats ut till fjärrvärmekunderna. Det finns även att läsas här på hemsidan.

Läs mer »

Till fastigheter med enskilda brunnar inom Älvsbyns kommun

Information om slamtömning av enskilda brunnar

Läs mer »

Mätarbyten fjärrvärme

Vi byter enligt lag ut alla värmemängdsmätare för våra fjärrvärmekunder.

Läs mer »

Grundvattenundersökning pågår

Det har påbörjats borrning för grundvattenundersökning i Älvsbyn

Läs mer »

Prisinformation 2015

Nya taxa beslutades för fjärrvärmen vid styrelsemötet 2014-10-29.

Läs mer »

Förlängd huvudled

Östermalmsleden från Gulfrondellen/väg 94, upp förbi Lomtjärn, ner mot reningsverket är huvudled.

Läs mer »

Möjlighet till e-faktura!

Nu kan du förenkla betalningen av dina räkningar till Älvsbyns Energi AB. Istället för att få hem fakturan så anmäler du dig till tjänsten elektronisk faktura som innebär att fakturan kommer direkt till din internetbank.

Läs mer »Sidan uppdaterad .

Aktuell utetemp


Sök