Arbete med trottoar Östermalmsleden

Vi kommer nu i dagarna att påbörja ett arbeten med trottoaren längs Östermalmsleden, mellan infarterna till nedre Östermalm. Den befintliga kantstenen och asfalten längs trottoaren kommer att rivas bort. Ny kantsten monteras och trottoaren byggs upp på nytt.

Trottoaren kommer att vara borta under en period och framkomligheten kan tyvärr påverkas till viss del, vi ber om överseende med detta