Begränsad framkomlighet på Parkgatan

På grund av förstärknings- och beläggningsarbeten kommer Parkgatan, delen Medborgargatan-Badhuset, vara avstängd för trafik mellan vecka 26-34. Omfartsväg via parkeringen Älvåkra IP/Ishallen.

Vid eventuella frågor kontakta Anders Berg, tel 0929-723 82.