Belägningsarbete Gammelvägen

Imorgon torsdag den 27/6 kommer vi att påbörja beläggningsarbeten efter Gammelvägen. Det gäller sträckan mellan Reningsverket och Gammelvägen 16. Resterande del kommer att beläggas i mitten av Augusti.

Medans beläggningsarbetena pågår, välj gärna utfart via Gång och Cykelvägen mot Turistgatan som vi tillfälligt öppnar upp för biltrafik under arbetets gång. Visa hänsyn mot oskyddade trafikanter.