Bra att tänka på i sommar!

Bra att tänka på i sommar!🌳
Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar
Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Nedan följer några enkla åtgärder att göra före och under sommaren som kan rädda liv.

Du som har hörntomt
Om din tomt ligger vid en gång- och cykelväg eller vid en gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm, 10 m åt vardera hållet.

Du som har utfart mot gata
Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm. Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gång och cykelväg.

Du med tomt vid gata
Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

över gångbana, minst 2,5 meter
över cykelväg, minst 3,2 meter
över körbana, minst 4,6 meter