Energimix & utsläpp

Energimix

Cirkeldiagrammet nedan visar fördelningen av energislag i Älvsbyns Energis fjärrvärmenät under år 2023.

 

Orsakade årliga växthusgasutsläpp

Icke-hållbar biomassa (Olja): 148 tCO2

Hållbar biomassa (Biobränsle): 74 009 x 0,956 = 70 753 tCO2