Fastfruset matavfall

Nu i vintertider ökar risken att matavfallspåsarna fryser fast i det bruna kärlet❄️
Om avfallet fryser fast kan kärlet inte tömmas ordentligt. Fastighetsägaren är ansvarig för att avfallet inte sitter fast i kärlet. Det är inte chaufförens uppgift att lossa det som eventuellt fastnat eller frusit fast. Om avfallet är fastfruset vid ordinarie hämtning sker tömning vid nästa ordinarie tömningstillfälle. Vid extra tömning av kärl tillkommer en avgift på 538 kr.
För att undvika att matavfallspåsarna fryser fast i kärlet vill vi tipsa er om att:
– låta matavfallspåsen stå ute en stund innan du lägger den i kärlet
– låta blött avfall rinna av innan du lägger det i matavfallspåsen
– Lägga en tidning eller ett par äggkartonger i botten av kärlet.
– Försöka lösgöra påsarna inför tömningen genom att skaka kärlet eller stöta ett kvastskaft eller liknande mot påsarna. Lossnar de inte är det bra om man har möjlighet att ställa in kärlet på ett varmare utrymme tills det tinat upp.