Fjärrvärme

En miljövänlig och bekväm värmekälla

Fjärrvärme från Älvsbyns Energi AB ger dig driftsäker och underhållsfri värme. Hösten 2008 färdigställde vi Kraftvärmepannan, som tillsammans med biobränslepannan från 1984 svarar för mer än 98 % av värmeproduktionen. Vi har en ackumulatortank på 2000 m3 som nyttjas för att erhålla en jämnare produktion av ånga, el och värme. Mellan slutet av augusti och början av juni producerar vi förnyelsebar el med kraftvärmepannan.

Energirådgivning

Är du redan kund hos oss och är intresserad av din få råd om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder och jämförelseprofiler. Då kan du ringa eller mejla din kommunala energi- och klimatrådgivare. Energirådgivning | Älvsbyns kommun (alvsbyn.se)

Produktionsmix

På länken nedan kan du kolla upp fördelningen av de olika energislag som användes i vårt fjärrvärmenät föregående år.

Energimix & utsläpp

Varför fjärrvärme?

Den största skillnaden mellan fjärrvärme och egen värmekälla är att fjärrvärmen produceras centralt, för att sedan distribueras ut till de olika hushållen. Fördelarna blir ett högre energiutnyttjande med bättre rening av rökgaserna samt större flexibilitet vad gäller val av bränsleslag. Idag tillverkas fjärrvärmen i Älvsbyn av biobränslen och under extrema förhållanden olja.

Fjärrvärme ger en behaglig inomhusmiljö och obegränsad mängd varmvatten. Du får en installation med lång livslängd och minimalt underhåll som tar relativt liten plats i bostaden. Du är med att bidra till bättre miljö både lokalt och globalt.  En ny rapport från det oberoende undersökningsföretaget Profu visar att fjärrvärme är sex till tio gånger bättre för klimatet än bergvärme och luft-/vattenvärmepump.