Prisbestämmelser villor Älvsbyn

Villataxan består av två delar:

  • Fast avgift, kr/år

Baserat på husets maximala beräknade behov av värmeeffekt, så kallad ansluten effekt E (kW). Denna ändras om det sker en +-30% förändring av normalkorrigerad förbrukning.

Den anslutna effekten E räknas fram genom att energianvändningen i kWh delas med ett kategorital. Detta tal är 2400 för bostäder.

Normalkorrigering kan ske av ansluten effekt. Senaste årsförbrukning korrigeras då med senaste årets temperatur. Grund för detta är väderuppgifter från SMHI.

Fast avgift betalas 1/12 – per månad. Detta värde multipliceras med den specifika  effektkostnaden a ger den fasta avgiften.

  • Energiavgift, kr/MWh

Kostnad för den mängd energi man förbrukar. Beräknas som den uppmätta energiförbrukningen W (MWh) multipliceras med energipriset b (kr/MWh).

Totalkostnad blir då: Fast avgift (E*a) + Energiavgift (W*b)

Priser småhus och mindre kunder t.o.m. 40 kW

  1. Fast avgift a: 695 kr/kW, exkl. moms    868,75 kr/kW, inkl.moms
  2. Energiavgift b: 427 kr/MWh, exkl.moms    533,75 kr/MWh, inkl. moms

Prisinformation enligt energimarknadsinspektionens föreskrifter.