Kolla först – gräv sen!

Vid konstaterad eller misstänkt skada             

Om personskada uppstått – larma 112!
Kontakta genast ledningsägaren
Stanna kvar och bevaka!

Kolla med oss – Gräv sen

Ska du gräva i marken bör du alltid höra av dig till oss på Älvsbyns Energi AB innan du påbörjar arbetet. Då sker kostnadsfri visning av var fjärrvärmeledningarna finns. Vi behöver din förfrågan 5 arbetsdagar i förväg. Vid kortare framförhållning tar vi betalt (timtid, löpande räkning). Rör det sig om en längre sträcka än 50 meter vänligen var ute i god tid.

Observera att om du skadar en ledning eller anläggning utan att ha gjort en kontroll med oss först, så kan du bli skadeståndsskyldig.

Akuta jobb

Visning vid grävning av akuta jobb är kostnadsfri om det inte är du själv som orsakat skadan.