Normalårskorrigering

Gör värmeanvändningen jämförbar

Vädret varierar med köldknäppar och värmeböljor, någon gång med smärre skillnader jämförbara perioder, ibland med större. Konsekvensen för värmeanvändningen är uppenbar. Ett kallt år ökar behovet, medan värmeanvändningen minskar ett varmt år.

För att kunna jämföra olika års användning av energi i en byggnad, måste man ta hänsyn till om det aktuella året varit kallare eller varmare än normalt. Med hjälp av normalårskorrigering skapas jämförbara underlag så man kan jämföra utfallet av gjorda energieffektiviseringar. Det finns i huvudsak två metoder för normalkorrigering, graddagsmetoden och energi- index metoden.