Energi-index

Från 2015 använder Älvsbyns Energi AB energi-index som tar hänsyn till effekterna av sol, vind och byggnadernas energitekniska, läge och användningssätt. Till skillnad från graddagarna som bara tar hänsyn till hur dygnets medeltemperatur inverkar på en byggnads uppvärmningsbehov. Därför ger energi-index en mer rättvisande bild av energibehovet. Kunskapen om fastigheternas verkliga energi- och effektbehov gör det möjligt att uppnå en god ekonomi, funktion och komfort.