Hur fungerar normalkorrigering

Normalkorrigering av energianvändning för en viss månad sker i tre steg, den energianvändning som inte påverkas av utetemperatur mm dras bort från månadens uppmätta energiförbrukning. Den återstående delen av energianvändningen som påverkas av utetemperaturen mm energi-index korrigeras. Detta görs genom att multiplicera förbrukningen av MWh med kvoten av antalet indexdagar under ett normalt år med antalet indexdagar under den aktuella månaden man vill jämföra. Månadens normalkorrigerade MWh får man genom att lägga till den del av förburkningen som inte är temperaturberoende.

Exempel på korrigering:

Under januari 2016 använde en villa i Älvsbyn 4 MWh fjärrvärme. Den icke temperaturberoende energianvändningen (tappvarmvatten) uppskattas till 25%. Tappvarmvattnet beror exempelvis mer på antalet duschar än på klimatet.

Värmeanvändning i januari

Total värmeanvändning                              4 MWh
Icke temperaturberoende (tappvarmvatten) 25%* 4 MWh = 1 MWh
Uppvärmning temperaturberoende 3 MWh

Beräkning av korrigeringsfaktor för januari 2016

Energiindex normal månad Älvsbyn januari 967 enligt SMHI
Energiindex för Älvsbyn januari 2016 1104 enligt SMHI
Korrigeringsfaktor 1104/967=1,14

Normalkorrigerad värmeanvändning

Tappvarmvattnet oförändrat 1 MWh
Uppvärmning temperaturberoende 3 MWh/1,14 vilket ger 2,63 MWh
Totalt 3,63 MWh vilket ger (4 MWh -3,63 MWh)=0,37 MWh

Villan i Älvsbyn har använt 0,37 MWh mer än en normalmånad, det har varit 14% kallare i januari 2016 än en normalmånad.

Underlag för beräkning, graddagar för Älvsbyn

Energiindex Älvsbyn

underlag för beräkning av graddagar