Så fungerar fjärrvärmen praktiskt

Fjärrvärme är en miljövänlig energilösning som värmer upp bostäder och lokaler genom varmt vatten. Fjärrvärmen består av tre delar. En fjärrvärmecentral som finns i ditt hus, ett fjärrvärmenät och en produktionsanläggning.

Din fjärrvärmecentral

I fjärrvärmecentralen överförs värmen från fjärrvärmenätet via en värmeväxlare till ditt uppvärmningssystem och varmvatten. Fjärrvärmen är noggrant dimensionerad så att värmen ska räcka till alla, även när alla duschar samtidigt. Du kan ställa in hur varmt du vill ha i huset och sedan sköter fjärrvärmecentralens reglerutrustning resten.

Bild värmevärket utsida

Bild värmeverket insida

Här finns instruktion till din värmeväxlare:

Villacentral typ logstor art 41321412

Villacentral typ logstor art 41121412

Produktion

Fjärrvärmen produceras i vår förbränningsanläggning där vattnet värms genom förbränning av olika bränslen. Ofta finns det flera typer av produktionsanläggningar i ett fjärrvärmenät. Vi har två fastbränslepannor och fyra oljepannor som reserv.

Distribution

Under Älvsbyns gator sträcker sig vår 10 mil långa fjärrvärmeledning som pumpar ut vattnet till dig. För att driva runt fjärrvärmevattnet används pumpar som finns vid produktionsanläggningarna.

Värmepanna