Försäljning av jord

Nu finns gräsmattejord att köpas på återvinningscentralen i Älvsbyn. Säljs per personbils-släpvagnslass och kostnad är 200 kr (inkl moms).

Jorden består av gräs, löv och krossat ris som har lämnats på återvinningscentralen. Jorden har siktats och blandats med kväve och sand.

Vill du köpa jord kontaktar du personal på återvinningscentralen. Det är traktorföraren som lastar kompostjorden i din släpvagn. OBS! Vi lastar inte jord i släpvagnar med kåpa. Lastning sker parallellt med annat arbete på anläggningen och viss väntetid kan eventuellt uppstå.

Rekommenderas att jorden används till gräsmattor.