Gator

Älvsbyns kommun har 64 km gator och vägar, 23 km gångvägar och 1 bro som underhålls året runt.

Gatubelysning

Det finns 2 890 gatubelysningspunkter som underhålls inom kommunen.

Tillsyn för belysningsnätet sker en gång per år. I detta ingår att trasiga lampor eller andra komponenter byts ut. Därutöver åtgärdas i princip fel som utgör fara för trafiksäkerhet eller elektriska personsäkerheten.

Korsningar, övergångsställen samt skarpa kurvor har prioritet.
Gatljusen är helt släckta mellan 15 maj – 15 augusti.

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.