Gator

Älvsbyns kommun har 64 km gator och vägar, 23 km gångvägar och 1 bro som underhålls året runt.

Gatubelysning

Det finns 2 750 gatubelysningspunkter som underhålls inom kommunen.

Tillsyn för belysningsnätet sker en gång per år. I detta ingår att trasiga lampor eller andra komponenter byts ut. Därutöver åtgärdas i princip fel som utgör fara för trafiksäkerhet eller elektriska personsäkerheten.

Korsningar, övergångsställen samt skarpa kurvor har prioritet.
Gatljusen är helt släckta mellan 15 maj – 31 juli.

Avstängning in- och utfart Nygrensvägen

Från 1 februari är in- och utfart mellan väg 94 (Arvidsjaursvägen) och Nygrensvägen stängd enligt beslut 2016-11-10 i Miljö- och byggnämnden. Nygrensvägen blir en så kallad återvändsgränd.

Gång- och cykelvägen mellan Turistgatan – Älvgatan

Snöröjning och sandning upphörde den 26 januari och betonghinder har ställts ut för att förhindra den biltrafik som förekommer på denna GC-väg.

Till våren görs en permanent lösning på denna GC-väg enligt överenskommelse mellan Miljö- och byggkontoret samt Älvsbyns Energi AB.