Barmarksunderhåll

Barmarksunderhållet tar vid där vintervägunderhållet slutar.  På våren lagar vi hål och sprickor som uppstått i vägbana eller på gång och cykelvägar i samband med tjällyftning . Sen är det dags för sopning, vi sopar hela kommunen inklusive byarna med start ungefär andra veckan i april. Beroende på väderlek kan det bli både någon dag tidigare eller senare. Sopningen tar ungefär 6 veckor. Till förfogande har vi en upptagande sopmaskin samt en sopvals för hjullastare, och en vattenbil för dammbindning.

Hyvling och saltning av de grusvägar vi har. Grusning och justering av mindre vägsträckor. Kantskärning av vägrenar för bättre vattenavrinning. Dikning och resning av trummor. Vägdikesklippning på hösten. Justering och asfaltering  där vi grävt föregående år eller under vintern. Vissa år fräsning och toppning av gator efter behov.

Vi har all skyltning inom kommunen (ej Trafikverkets vägar) och det innefattar byte av dåliga vägskyltar, riktning av stolpar, samt nymontage av vägmärken efter behov och beställning.