Grävarbete industriområdet

Måndag den 4/10 påbörjar vi ett grävarbete på industriområdet längs efter Ställverksvägen. Grävarbetet kommer att få viss påverkan på trafiken in till industriområdet och trafiken omleds därför via fabriksgatan och Verkstadsgatan.
Det kommer fortfarande vara möjligt att köra in till Polarbröd och exempelvis Excentrum från Älvsbyhussidan, men från Nyfors kommer gatan att vara helt stängd. Följ de orangea pilar som vägvisar för omledningen. Bifogad karta visar omledningen.