Isrivning/vårhyvling

Under vecka 10 kommer vi att påbörja isrivning/vårhyvling av gator och vägar i Älvsbyn, Vidsel, Vistträsk och Korsträsk. Arbetet beräknas pågå under ca 3 veckor.

På de områden där isrivningen sker kan framkomligheten tidvis vara begränsad. I samband med isrivningen kommer alla fastigheter/infarter att portöppnas, men viss fördröjning kan uppstå. Vi ber om överseende med olägenheter som kan uppstå i samband med arbetets bedrivande. Isrivningen på områdena kommer att ske främst dagtid.

Boende ombeds att inte parkera eller lämna bilar, släpvagnar och dylikt på vägen under den aktuella tiden, då det avsevärt försvårar isrivningen.