Felanmälan

Här gör ni felanmälan gällande er fjärrvärmeanläggning, vatten, avlopp eller gatubelysning.

Innan du felanmäler din fjärrvärme:

– Ta reda på om grannarna också är utan värme eller varmvatten.
– Kontrollera att alla säkringar till cirkulationspump och reglerutrustning   är hela.
– Utför felavhjälpning enligt fjärrvärmeanläggningens driftinstruktion.
– Kontakta en VVS-firma.

Vid missfärgat vatten:

Missfärgat vatten beror oftast på att järn och mangan, som finns i ledningsnätet, lossnar och följer med när man spolar. Det beror på att flödet i ledningsnätet av någon anledning förändrats. Järn och mangan är inte farligt men orsaken till missfärgning kan i sällsynta fall vara en annan. Därför bör man avstå från att dricka missfärgat vatten. Undvik också att tvätta ljus tvätt om vattnet är missfärgat.

Som en första åtgärd kan du spola kallvatten (helst i första inkommande kran) i minst 10 minuter. När vattnet är ofärgat och klart är det okej att dricka.

Om problemet kvarstår bör man kontakta oss för felanmälan.

Om du saknar varmvatten men kallvattnet fungerar så behöver du kontrollera din varmvattenberedare eller värmeväxlare.

Kontakta en VVS-firma för att få hjälp. Bor du i flerfamiljshus kontaktas fastighetsägaren eller vaktmästaren.

Vid felanmälan av vatten och avlopp under kvällar och helger ring Älvsbyns Energis jour, tel 070-511 70 07.

Gör din felanmälan här