Lantbruksplast

Insamling kommer att ske i augusti. Tider kommer senare.

För att lämna fiberduk, odlingsfolie, småsäck och storsäck måste handling på inköpet uppvisas från företag anslutna till SvepRetur. Även handling från företagens återförsäljare gäller.

Dunkinformation; följande dunkar får inlämnas 2018:

Samtliga dunkar och fat för växtskyddsmedel

Samtliga dunkar, fat och container för ensileringsmedel.

Dunkar för gödselmedel från företaganslutna till SvepRetur. Gäller även företagens återförsäljare.

Övriga dunkar ingår EJ i SvepReturs system och får inte lämnas!