Missfärgat vatten under Juni månad

Under Juni månad kommer vi att utföra renspolningar av vattenledningarna framför allt under dagtid, på vissa områden som Västermalm kommer även arbeten att pågå nattetid. Spolning sker framförallt i gatubrandposter och i våra fasta stationer. Missfärgat vatten och tryckfall kan förekomma sporadiskt. Om detta uppstår, spola tills vattnet klarnat innan förtäring. För mer information läs Renspolning vattenledningar | Älvsbyns Energi (alvsbynsenergi.se)