Nytt fjärrvärmepris från 2023-12-01

Från 1 december 2023 höjs fjärrvärmetaxan i Älvsbyn med 15%.

VD, Mattias Broström informerar:

Styrelsen i Älvsbyns Energi fattade den 14/8 2023 beslut om en höjning av fjärrvärmetaxan med 15% för våra kunder i Älvsbyns fjärrvärmenät.

Det är mycket tråkigt att behöva genomföra denna kraftiga höjning av fjärrvärmepriset men ett flertal negativa omvärldsfaktorer gör att vi tyvärr inte har något annat val.

Höjningen beror på följande faktorer:

  • Rysslands anfallskrig mot Ukraina gör att allt det biobränsle och den gas som Ryssland tidigare exporterat nu inte är tillgängligt på bränslemarknaden.
  • På grund av minskat utbud av bränsle har priserna på Biobränsle ökat väldigt kraftigt
  • Inflationen i samhället har gjort att övriga kostnader i verksamheten ökar med ca 15% sedan 2021.

Bränsle är ungefär hälften av våra kostnader för att producera fjärrvärme, så trots att vi höjer priserna med 15% kompenserar det inte för hela den ökning av bränslepriserna som bolaget har drabbats av. Vi kommer under eldningssäsongen 2023/2024 inte tjäna några pengar på de värmeleveranser bolaget säljer, utan kommer gå med förlust. Vi väljer att agera så för att vi vill vara en långsiktig samarbetspartner till våra kunder och för att vi vill främja användandet av fjärrvärme som är den i särklass klimatsmartaste uppvärmningsformen för villor, fastigheter och offentliga byggnader och vår förhoppning är att priserna på biobränsle sjunker till kommande år.

Vi hoppas på er förståelse

Med vänliga hälsningar

VD Mattias Broström

Nya priserna efter ökning

Årlig kWh Totalt Fast del Rörlig del Ökning kr/år Ökning kr/mån
15 000 17270 6977 10 293 2253 188
20 000 23026 9302 13 724 3003 250
25 000 28783 11628 17 155 3754 313
30 000 34540 13954 20 586 4505 375
40 000 46053 18605 27 448 6007 501
80 000 92106 37209 54 896 12014 1001