Nytt fjärrvärmepris från 2023-12-01

Från 1 december 2023 höjs fjärrvärmetaxan i Älvsbyn med 15%. VD, Mattias Broström informerar: Styrelsen i Älvsbyns Energi fattade den 14/8 2023 beslut om en höjning av fjärrvärmetaxan med 15% för våra kunder i Älvsbyns fjärrvärmenät. Det är mycket tråkigt att behöva genomföra denna kraftiga höjning av fjärrvärmepriset men ett flertal negativa omvärldsfaktorer gör att… Läs mer

Beräknad FJV-förbrukning på fakturan

En ny Fjärrvärmelag har framställts. Den nya fjärrvärmelagen ställer nya och utökade krav på information som ska finnas tillgänglig för er som kund. Bland annat information gällande vart man kan hitta uppgifter om sina rättigheter som konsument, sin förbrukning, energimix och utsläpp samt vart man kan få rådgivning och jämförelseprofiler gällande sin fjärrvärme. På era… Läs mer

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar

Bra att tänka på i sommar! Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Nedan följer några enkla åtgärder att göra före och under sommaren som kan rädda liv. Du som har hörntomt Om din tomt ligger vid en gång- och cykelväg eller vid… Läs mer

Informationskrokar på det kommunala avfallet

Under 2023 kommer vi att börja hänga ut informationskrokar för att hjälpa dig att underlätta för oss vid soptömning! Felsorterat avfall  ? Det är viktigt att avfallet är rätt sorterat eftersom det ska återvinnas. Kärlet innehöll felsorterat avfall vid tömningstillfället. Information om hur avfallet ska sorteras hittar du på www.alvsbynsenergi.se. Hinder vid tömning ? För… Läs mer

Värt att veta när snön kommer

Snöröjning kan ske på olika sätt, tex lastbil, hyvel eller traktor. Snöplogning utförs i direkt anslutning till snöfall. Vid snöplogning öppnas inga infarter. Isrivning utförs när vägen blivit ojämn och spårig av packad snö och is. På gator inom bostadsområdet påbörjas isrivning till våren. Vid isrivning öppnas alla infarter. Sandning utförs vid halka. Det går… Läs mer

Fastfruset matavfall

Nu i vintertider ökar risken att matavfallspåsarna fryser fast i det bruna kärlet Om avfallet fryser fast kan kärlet inte tömmas ordentligt. Fastighetsägaren är ansvarig för att avfallet inte sitter fast i kärlet. Det är inte chaufförens uppgift att lossa det som eventuellt fastnat eller frusit fast. Om avfallet är fastfruset vid ordinarie hämtning sker… Läs mer

Nytt fjärrvärmepris 2023-01-01

Leveranstrygghet på en energimarknad i rörelse Under året som gått har vi nog alla märkt av de kraftiga svängningarna i priset på varor och tjänster, framför allt på el och drivmedel. Den exceptionella situation som just nu råder på energimarknaden med en ökad konkurrens om bränslen, har drivit upp priserna. I allt det här, är… Läs mer

Invasiva främmande växter

Du sprider väl inte invasiva främmande växter? Alla växter hör inte hemma i alla naturmiljöer. Till exempel invasiva främmande arter som kan tränga undan andra växter. Därför är det viktigt att aldrig slänga växtavfall i naturen. Invasiva främmande växtarter hör inte heller hemma i komposten. De riskerar att inte brytas ner utan får i stället… Läs mer

Digitala vattenmätare

När det är dags att byta ut din vattenmätare, kommer vi att byta ut den till en digital vattenmätare. För villafastigheter byts mätaren vart tionde år. Större mätare byts vart femte år. Vattenmätaren är Älvsbyns Energis egendom. För dig som kund innebär det att du i framtiden inte behöver läsa av mätaren själv och rapportera… Läs mer

Städdag på Knut lundmarkskolan

Idag har vi fått vara med och hjälpa eleverna på Knut lundmarkskolan med sopsorteringen under deras städdag för Håll Sverige Rent.   Riktigt bra initiativ av skolan att lära barnen vikten av att inte skräpa ner i naturen och att sortera rätt. Mycket skräp och bråte rensades bort från skolgården. Snyggt jobbat alla elever!?

1 2 3 4