Info Medborgargatan

Nu på måndag den 3/6 startar etapp 1 av arbetet på Medborgargatan igång. Arbetet förväntas färdigställas innan semestern v28.   Hela området kommer inte vara avstängt samtidigt. Kyrkogårdsgatan kommer vara öppen under hela skoltiden. Innan semesterperioden vecka 28. kommer arbete att ske i område 2. Vilket gör att även Kyrkogårdsgatan kommer hållas stängd under en… Läs mer

Älvsbyns Energi söker ny VD

Älvsbyns Energi är ett affärsdrivet bolag med 20 anställda som omsätter 100 miljoner kr och ingår i kommunkoncernen Älvsbyns Kommunföretag AB. Bolaget levererar fjärrvärme, gator, vatten och avlopp, avfallshantering och återvinning, till kommunens alla intressenter. Fjärrvärmen är en vinstdrivande verksamhet, medan övriga verksamhetsområden är skatte och taxefinansierade. Bolaget står för tillgänglighet, närhet och trygghet för… Läs mer

Felaktig information om dagens sophämtningen är korrigerad

Älvsbyns Energi har blivit upplysta om att det förekom felaktig information via tjänsten ”Kolla din sophämtning”, gällande dagens sophämtning för områdena O + P. Felet är nu åtgärdat och tjänsten ska stämma överens med almanackan som finns i den utskickade renhållningsbroschyren. Tack till er uppmärksammade kunder! 🙂

Nyheter från renhållningen

Torsdagens sophämtning flyttas till onsdag Eftersom att torsdag den 9/5 är en röd dag, kommer torsdagens sophämtning att utföras under onsdag. Vänligen ställ fram kärlen i god tid och låt dem stå framme hela dagen. De områden som berörs är följande: Gröna och bruna kärl: Område F + H (avser Timforsvägen, Manjärv – Vidsel, Åkermark,… Läs mer

Var med och tyck till om miljötratten

Älvsbyns Energi’s renhållningsarbete innefattar bland annat omhändertagande av hushållsavfallet i kommunen. Vi vill, tillsammans med kommunens medborgare, öka intresset för utsortering och återvinning av det kommunala avfallet. Fett från matlagningen ska återvinnas och inte hällas i avloppet.   När fettet kommer ut i avloppet stelnar det och fastnar i avloppsledningarna. Det stelnade fettet gör att… Läs mer

Har du inget inkommande vatten?

Leveransen av vattnet har fungerat som det ska under strömavbrottet, om du inte får vatten i din fastighet kan det tyvärr bero på att en vattenledningen i din fastighet frusit.   Om en ispropp har bildats och stoppat vattenflödet utan skadade rör: Lokalisera om möjligt proppen Öppna närmaste tappkran efter isproppen Se till att vatten… Läs mer

Har du varmt vatten i kranarna men kalla element?

Har du varmt vatten i kranarna men kalla element?   Vi har mottagit många samtal från kunder som efter strömavbrottet har varmt vatten i kranarna, men ingen värme på elementen. Vi har därför försökt sammanställa lite information till dig som fastighetsägare för att hjälpa dig att lösa problemet.   Om ledningarna in till din fjärrvärmecentral… Läs mer

Tips efter strömavbrottet!

Vi på Älvsbyns Energi fick tillbaka strömmen runt halv ett och har sedan dess även fått igång båda biobränslepannorna och två oljepannor. Vi håller på att få upp värmen i nuläget. Vi förstår att det är många mycket bekymrade kunder som vill ha hjälp med hur de ska göra med både fjärrvärmen och frysta vattenledningar…. Läs mer

Hjälp oss att återvinna mer till jul

Det ska vara lätt att sortera julen rätt! I samband med julen uppstår ofta mer avfall än vanligt. Presentpapper, presentsnören, förpackningar och ljusstumpar är några exempel på avfall som kan uppstå. Det mesta går att återanvända eller återvinna. Sorteringsguide Presentpapper Pappersförpackningar – lämnas på återvinningsstation Presentsnören, lösa etiketter och julkortskuvert Restavfall – läggs i soppåsen… Läs mer

OBS! Ändrad hämtningsdag inför jul och nyår

Område L hämtas torsdag 21 december istället för tisdag 26 december (avser Stryckheden dvs Björkgatan, Lomtjärnsgatan, Lövgatan, Lönngatan mfl samt Kyrkmalmen, Gammelvägen och Fluxenvägen). Område J hämtas onsdag 27 december istället för måndag 25 december (avser Soldatgatan, Altunastranden, Bjälkgatan, Sparrgatan, Körargatan, Barkargatan mfl samt Övrabyn). Område A hämtas tisdag 2 januari istället för måndag 1… Läs mer

1 2 3 5