Viktig info om vattenmätarkonsol

Viktigt om vattenmätarkonsol LK580 -konsolen kännetecknas av anslutande runda svarta ventiler. Dessa ventiler tenderar att bli ytterst instabila med tiden. Vid oaktsam hantering kan ventilen flyga av och orsaka vattenskador i fastigheten. Om ventilen går sönder skjuts den rakt upp i luften av vattentrycket, och LK580 kallas därför ofta för “Champagnekorken”. Själva konsolen är också… Läs mer

Vårhyvling & isrivning v. 10

Vecka 10 kommer vi att påbörja vårhyvling och isrivning av gatorna. Arbetet kommer att bedrivas främst under dagtid och beräknas ta ungefär 2-3 veckor. Vi ber er ha överseende med att viss framkomlighetsproblem kan uppstå under tiden samt att plogkarmen kan komma att ligga kvar en stund efter. Vid isrivning öppnar vi upp alla infarter… Läs mer

Översnöade sopkärl

På grund av ökad snömängd ser vi att allt fler tunnor ofta står helt eller delvis översnöade. Översnöade tunnor som står för tätt ihop går inte att lyfta med sopbilens lyft och går därför inte tömma. Vi vill uppmana er fastighetsägare att skotta runt era sopkärl så de står fritt, helst med en meters avstånd… Läs mer

Upplysning snöskottning

Vi har noterat att en del fastighetsägare skottar ut snön från sin fastighet rätt ut på gatan eller tvärs över vägen. Detta är inte OK. Följden av detta blir: Att fastigheten intill får snön på sin infart nästa plogsväng Gatan blir till slut väldigt smal En massa merarbete för vår plogentreprenör De pengar vi har… Läs mer

Fel vid distribution av miljöalmanackan

Det har kommit till vår uppmärksamhet att det är ett flertal villor som pga fel vid distribution inte fått sin miljöalmanacka för år 2021. De områden som missats kommer få sina almanackor via post inom kort. OBS! Spara Miljöalmanackan, den innehåller viktig avfallsinformation, tömningsschema, öppettider återvinningscentralen och ersätter annonsering i dagstidningar och dylikt.

Information med anledning av covid-19

Med tanke på den ökade spridningen av covid-19 i samhället så kommer här lite allmän info till våra kunder och besökare Undvik besök på Älvsbyns Energis kontor och anläggningar Kontakta personen ni ska besöka på telefon före besöket Vid besök hos oss, tänk på att minst 1,5-2 meters avstånd gäller Håll bra handhygien – Tvål… Läs mer

Ny värmpanna

Älvsbyns Energi investerar i en ny biobränslepanna! Projektet har pågått sedan april då den gamla pannan revs ut. Nu är nya Panna 5 snart redo att tändas upp. Provdrift kommer att ske under oktober och november. I december beräknas pannan vara i full drift med att leverera miljövänlig värme till Älvsbyborna.

Avstängning av vatten 11-12/9 kl 23-05

På grund av inkoppling av den nya ledningen till Korsträsk kommer vattnet att vara avstängt mellan storsundsvägen och den västra infarten till Sågfors natten mot fredag 11-12/9 kl 23-05. Ledningarna är inte med säkerhet trycklösa hela tiden. Spola upp vatten vid behov. Fredag kan viss grumlighet förekomma efter påsläpp spola då tills det klarnar. Detta… Läs mer

Nu gäller 30 km/h inom tätbebyggt område i centrala Älvsbyn

Miljö- och byggnämnden beslutade den 5 maj 2020 att hastigheten i bostadsområdena i centrala Älvsbyn ska vara begränsad till 30 km i timmen. Trafikföreskriften trädde i kraft den 1 juni 2020. För att ett fordon ska hinna stannas i tid om ett barn eller djur kommer ut på gatan i ett bostadsområde rekommenderar Trafikverket att… Läs mer

Ombyggnation av Björkgatan, Älvsbyn

Älvsbyns kommun byter vatten- och avloppsledningar på Björkgatan. I samband med arbetet smalnas gatan av och en ny gång- och cykelväg anläggs. Arbetet planeras så att störningar för boende i området ska vara så lindriga som möjligt. För att det ska vara möjligt att utföra arbetet krävs dock genomfart med stora maskiner och grus som… Läs mer

1 2