Älvsbyns Energi AB söker Anläggningsarbetare

Vill du bli en del av Älvsbyns Energi AB som till uppdrag har att producera värme och el, sköta renhållning, vatten & avlopp samt gator och skapa en god och lönsam affär för Bolaget? Älvsbyns Energi AB arbetar framåtriktat med utveckling av nya affärer, uppfylla gällande lagar och andra krav, tillse att vår verksamhet arbetar… Läs mer

Information med anledning av covid-19

Med tanke på den ökade spridningen av covid-19 i samhället så kommer här lite allmän info till våra kunder och besökare Undvik besök på Älvsbyns Energis kontor och anläggningar Kontakta personen ni ska besöka på telefon före besöket Vid besök hos oss, tänk på att minst 1,5-2 meters avstånd gäller Håll bra handhygien – Tvål… Läs mer

Ny värmpanna

Älvsbyns Energi investerar i en ny biobränslepanna! Projektet har pågått sedan april då den gamla pannan revs ut. Nu är nya Panna 5 snart redo att tändas upp. Provdrift kommer att ske under oktober och november. I december beräknas pannan vara i full drift med att leverera miljövänlig värme till Älvsbyborna.

Avstängning av vatten 11-12/9 kl 23-05

På grund av inkoppling av den nya ledningen till Korsträsk kommer vattnet att vara avstängt mellan storsundsvägen och den västra infarten till Sågfors natten mot fredag 11-12/9 kl 23-05. Ledningarna är inte med säkerhet trycklösa hela tiden. Spola upp vatten vid behov. Fredag kan viss grumlighet förekomma efter påsläpp spola då tills det klarnar. Detta… Läs mer

Nu gäller 30 km/h inom tätbebyggt område i centrala Älvsbyn

Miljö- och byggnämnden beslutade den 5 maj 2020 att hastigheten i bostadsområdena i centrala Älvsbyn ska vara begränsad till 30 km i timmen. Trafikföreskriften trädde i kraft den 1 juni 2020. För att ett fordon ska hinna stannas i tid om ett barn eller djur kommer ut på gatan i ett bostadsområde rekommenderar Trafikverket att… Läs mer

Ombyggnation av Björkgatan, Älvsbyn

Älvsbyns kommun byter vatten- och avloppsledningar på Björkgatan. I samband med arbetet smalnas gatan av och en ny gång- och cykelväg anläggs. Arbetet planeras så att störningar för boende i området ska vara så lindriga som möjligt. För att det ska vara möjligt att utföra arbetet krävs dock genomfart med stora maskiner och grus som… Läs mer

Information till boende i villa och lägenhet

Hushållspapper och våtservetter som spolas ned i toaletten orsakar stopp i avloppssystemen och leder till oönskade översvämningar i fastigheterna. Endast toalettpapper får spolas ned i toaletten. Vänligen respektera detta för allas bästa!

Prisinformation år 2020

Älvsbyns Energi AB:s styrelse har den 17 januari beslutat om följande taxejusteringar. Renhållning Renhållningstaxan höjs med 9% för år 2020. Detta beror främst på 2 anledningar, dels har Älvsbyns Energi AB upphandlat ett nytt avtal för renhållning och drift av ÅVC som medfört högre priser och dels har Regeringen beslutat om att införa en avfallsförbränningsskatt… Läs mer

Nu får ni ge er!

Det har visat sig att våtservetter som spolas ned i vårt kommunala avlopp har blivit ett stort problem. De nedspolade våtservetterna orsakar stopp i avlopp och pumpar eftersom de inte smälter sönder som toapapper och därför fastnar de i pumpstationer och rörsystem. Älvsbyns Energi AB ber därför sina kunder och medborgare att INTE spola ned… Läs mer

Rekommendation byte av vattenmätarkonsoll

LK580 -konsolen kännetecknas av anslutande runda svarta ventiler. Dessa ventiler tenderar att bli ytterst instabila med tiden. Vid oaktsam hantering kan ventilen flyga av och orsaka vattenskador i fastigheten. Om ventilen går sönder skjuts den rakt upp i luften av vattentrycket, och LK580 kallas därför ofta för “Champagnekorken”. Själva konsolen är också vek och kan… Läs mer

1 2