Grävarbete industriområdet

Måndag den 4/10 påbörjar vi ett grävarbete på industriområdet längs efter Ställverksvägen. Grävarbetet kommer att få viss påverkan på trafiken in till industriområdet och trafiken omleds därför via fabriksgatan och Verkstadsgatan. Det kommer fortfarande vara möjligt att köra in till Polarbröd och exempelvis Excentrum från Älvsbyhussidan, men från Nyfors kommer gatan att vara helt stängd…. Läs mer

Info till företag & verksamheter

På Älvsbyns återvinningscentral kan företag och verksamheter lämna sitt avfall mot en avgift. Större mängder avfall vägs in via fordonsvågen medan mindre avfallsmängder kan lämnas på rampen. Minimiavgift Företag och verksamheter debiteras en minimiavgift vid invägning på fordonsvågen samt vid besök på rampen. Denna avgift är 300 kr/tillfälle. Kostnad för att lämna avfall Vid invägning… Läs mer

Nya beläggningar i kommunen!

Nu har vägarna på Björkgatan äntligen fått ny asfalt! Gatan har smalnats av och är nu 5,5m bred med en GC väg som är anlagd för att skydda gång och cykeltrafikanter. Ny beläggning är även lagd vid Nyvägen och Skogsgatan. Målning och skyltning av övergångsställen kommer senare. Hela området som kallas Nybergshägnan har senaste åren… Läs mer

Invasiva främmande växter

Du sprider väl inte invasiva växter? Alla växter hör inte hemma i alla naturmiljöer. Till exempel invasiva främmande arter som kan tränga undan andra växter. Därför är det viktigt att aldrig slänga växtavfall i naturen. Invasiva växtarter hör inte heller hemma i komposten. De riskerar att inte brytas ner utan får i stället hjälp att… Läs mer

Nu kan du lämna in dina lastpallar på återvinningen!

Nu kan du lämna in dina lastpallar till oss på Återvinningscentralen! Tidigare har lastpallar sorterats som trä. Lastpallarna ni lämnar hämtas nu istället av vår samarbetspartner och går vidare för återanvändning. Ju fler gånger lastpallarna kan återanvändas, desto bättre för miljön! Vi tar emot EUR/Byggpall 1200 x 800 mm och 800 x 600 mm. Dessa… Läs mer

Viktig info om vattenmätarkonsol

Viktigt om vattenmätarkonsol LK580 -konsolen kännetecknas av anslutande runda svarta ventiler. Dessa ventiler tenderar att bli ytterst instabila med tiden. Vid oaktsam hantering kan ventilen flyga av och orsaka vattenskador i fastigheten. Om ventilen går sönder skjuts den rakt upp i luften av vattentrycket, och LK580 kallas därför ofta för “Champagnekorken”. Själva konsolen är också… Läs mer

Översnöade sopkärl

På grund av ökad snömängd ser vi att allt fler tunnor ofta står helt eller delvis översnöade. Översnöade tunnor som står för tätt ihop går inte att lyfta med sopbilens lyft och går därför inte tömma. Vi vill uppmana er fastighetsägare att skotta runt era sopkärl så de står fritt, helst med en meters avstånd… Läs mer

Upplysning snöskottning

Vi har noterat att en del fastighetsägare skottar ut snön från sin fastighet rätt ut på gatan eller tvärs över vägen. Detta är inte OK. Följden av detta blir: Att fastigheten intill får snön på sin infart nästa plogsväng Gatan blir till slut väldigt smal En massa merarbete för vår plogentreprenör De pengar vi har… Läs mer

Information med anledning av covid-19

Med tanke på den ökade spridningen av covid-19 i samhället så kommer här lite allmän info till våra kunder och besökare Undvik besök på Älvsbyns Energis kontor och anläggningar Kontakta personen ni ska besöka på telefon före besöket Vid besök hos oss, tänk på att minst 1,5-2 meters avstånd gäller Håll bra handhygien – Tvål… Läs mer

Ny värmpanna

Älvsbyns Energi investerar i en ny biobränslepanna! Projektet har pågått sedan april då den gamla pannan revs ut. Nu är nya Panna 5 snart redo att tändas upp. Provdrift kommer att ske under oktober och november. I december beräknas pannan vara i full drift med att leverera miljövänlig värme till Älvsbyborna.

1 2 3