Avstängt vatten på Spontongatan

På grund av reparationen av en vattenläcka så kan störning av vattenleveransen förekomma på Spontongatan 1-18. Arbetet börjar måndag 24/1 kl 10:00 och kan sträcka sig till onsdag den 26/1. Spola upp vatten så att ni har ifall ni behöver under servicearbetet! Vid frågor dagtid ring: Thomas på 0929-72395 Roger på 0929-72383 Jourtid efter kl… Läs mer

Information gällande insamling av returpapper!

Från och med den 1 januari 2022 övergick ansvaret för insamling av returpapper från producenterna till Sveriges kommuner. Detta kommer dock inte att innebära någon förändring för dig! För att du fortsatt ska ha samma möjligheter att lämna ditt returpapper i samband med att du sorterar ditt förpackningsavfall så har Älvsbyns Energi valt att ställa… Läs mer

Projekt Norra Nyfors

Vi på Älvsbyns Energi har fått i uppdrag av Älvsbyns kommun att tillsammans med våra entreprenörer utföra arbetet med färdigställande av 13 industritomter på området Norra Nyfors (Lushällan). Arbetet har nu påbörjats och omfattar markschakt, tillfartsgator och va-anslutningar på ett ca 9,1 ha stort område. 6,8 ha tomtmark och 2,3 ha vägområde. Ca 60 000… Läs mer

Nu kommer kylan!

Varje år när kylan kommer på allvar fryser en del vattenmätare och ledningar i ett antal obevakade bostäder. Dessa tinar sedan upp vid varmare väder och orsakar stora skador på fastigheter. För oss kan en vattenläcka innebär mycket jobb kring läcksökning. Vi på Älvsbyns Energi vill därför vädja till alla som har tillsyn eller äger… Läs mer

Info till företag & verksamheter

På Älvsbyns återvinningscentral kan företag och verksamheter lämna sitt avfall mot en avgift. Större mängder avfall vägs in via fordonsvågen medan mindre avfallsmängder kan lämnas på rampen. Minimiavgift Företag och verksamheter debiteras en minimiavgift vid invägning på fordonsvågen samt vid besök på rampen. Denna avgift är 300 kr/tillfälle. Kostnad för att lämna avfall Vid invägning… Läs mer

Nya beläggningar i kommunen!

Nu har vägarna på Björkgatan äntligen fått ny asfalt! Gatan har smalnats av och är nu 5,5m bred med en GC väg som är anlagd för att skydda gång och cykeltrafikanter. Ny beläggning är även lagd vid Nyvägen och Skogsgatan. Målning och skyltning av övergångsställen kommer senare. Hela området som kallas Nybergshägnan har senaste åren… Läs mer

Invasiva främmande växter

Du sprider väl inte invasiva växter? Alla växter hör inte hemma i alla naturmiljöer. Till exempel invasiva främmande arter som kan tränga undan andra växter. Därför är det viktigt att aldrig slänga växtavfall i naturen. Invasiva växtarter hör inte heller hemma i komposten. De riskerar att inte brytas ner utan får i stället hjälp att… Läs mer

Nu kan du lämna in dina lastpallar på återvinningen!

Nu kan du lämna in dina lastpallar till oss på Återvinningscentralen! Tidigare har lastpallar sorterats som trä. Lastpallarna ni lämnar hämtas nu istället av vår samarbetspartner och går vidare för återanvändning. Ju fler gånger lastpallarna kan återanvändas, desto bättre för miljön! Vi tar emot EUR/Byggpall 1200 x 800 mm och 800 x 600 mm. Dessa… Läs mer

Viktig info om vattenmätarkonsol

Viktigt om vattenmätarkonsol LK580 -konsolen kännetecknas av anslutande runda svarta ventiler. Dessa ventiler tenderar att bli ytterst instabila med tiden. Vid oaktsam hantering kan ventilen flyga av och orsaka vattenskador i fastigheten. Om ventilen går sönder skjuts den rakt upp i luften av vattentrycket, och LK580 kallas därför ofta för “Champagnekorken”. Själva konsolen är också… Läs mer

Översnöade sopkärl

På grund av ökad snömängd ser vi att allt fler tunnor ofta står helt eller delvis översnöade. Översnöade tunnor som står för tätt ihop går inte att lyfta med sopbilens lyft och går därför inte tömma. Vi vill uppmana er fastighetsägare att skotta runt era sopkärl så de står fritt, helst med en meters avstånd… Läs mer

1 2 3