Älvsbyns Energi AB söker ny VA-ingenjör

Älvsbyn har en naturlig närhet till de större kuststäderna i Norrbotten och är beläget naturskönt vid Piteälven. Älvsbyns Energi AB levererar vardagsnytta varje dag året om till kommunens medborgare och jobbar ständigt för att göra Älvsbyns kommun till en attraktiv kommun att leva och bo i. Vi är i dag 20 medarbetare som tycker att… Läs mer

Informationskrokar på det kommunala avfallet

Under 2023 kommer vi att börja hänga ut informationskrokar för att hjälpa dig att underlätta för oss vid soptömning! Felsorterat avfall  🟥 Det är viktigt att avfallet är rätt sorterat eftersom det ska återvinnas. Kärlet innehöll felsorterat avfall vid tömningstillfället. Information om hur avfallet ska sorteras hittar du på www.alvsbynsenergi.se. Hinder vid tömning 🟨 För… Läs mer

Värt att veta när snön kommer

Snöröjning kan ske på olika sätt, tex lastbil, hyvel eller traktor. Snöplogning utförs i direkt anslutning till snöfall. Vid snöplogning öppnas inga infarter. Isrivning utförs när vägen blivit ojämn och spårig av packad snö och is. På gator inom bostadsområdet påbörjas isrivning till våren. Vid isrivning öppnas alla infarter. Sandning utförs vid halka. Det går… Läs mer

Fastfruset matavfall

Nu i vintertider ökar risken att matavfallspåsarna fryser fast i det bruna kärlet Om avfallet fryser fast kan kärlet inte tömmas ordentligt. Fastighetsägaren är ansvarig för att avfallet inte sitter fast i kärlet. Det är inte chaufförens uppgift att lossa det som eventuellt fastnat eller frusit fast. Om avfallet är fastfruset vid ordinarie hämtning sker… Läs mer

Nytt fjärrvärmepris 2023

Leveranstrygghet på en energimarknad i rörelse Under året som gått har vi nog alla märkt av de kraftiga svängningarna i priset på varor och tjänster, framför allt på el och drivmedel. Den exceptionella situation som just nu råder på energimarknaden med en ökad konkurrens om bränslen, har drivit upp priserna. I allt det här, är… Läs mer

Invasiva främmande växter

Du sprider väl inte invasiva främmande växter? Alla växter hör inte hemma i alla naturmiljöer. Till exempel invasiva främmande arter som kan tränga undan andra växter. Därför är det viktigt att aldrig slänga växtavfall i naturen. Invasiva främmande växtarter hör inte heller hemma i komposten. De riskerar att inte brytas ner utan får i stället… Läs mer

Digitala vattenmätare

När det är dags att byta ut din vattenmätare, kommer vi att byta ut den till en digital vattenmätare. För villafastigheter byts mätaren vart tionde år. Större mätare byts vart femte år. Vattenmätaren är Älvsbyns Energis egendom. För dig som kund innebär det att du i framtiden inte behöver läsa av mätaren själv och rapportera… Läs mer

Städdag på Knut lundmarkskolan

Idag har vi fått vara med och hjälpa eleverna på Knut lundmarkskolan med sopsorteringen under deras städdag för Håll Sverige Rent.   Riktigt bra initiativ av skolan att lära barnen vikten av att inte skräpa ner i naturen och att sortera rätt. Mycket skräp och bråte rensades bort från skolgården. Snyggt jobbat alla elever!👏

Isrivning och vårhyvling i Vidsel, Vistträsk och Korsträsk

På måndag den 7/3 kommer vi att köra igång med isrivning och vårhyvling i Vidsel, Vistträsk och Korsträsk. Under arbetets gång kan det stundtals bli begränsad framkomlighet, men vi försöker underlätta för trafiken så gott det går. Alla infarter kommer att portöppnas, vi har 2 traktorer som kommer efter hyveln och fixar det. Hyvlingen beräknas… Läs mer

Fakta om förbrukning och kostnader vid vattenläcka

Intressant fakta för fastighetsägare gällande förbrukning och kostnader vid vattenläckor Ett läckage på din vatteninstallation kan kosta dig en hel del under ett år. Dricksvattnet levereras under mycket högt tryck. Ett plötsligt rörbrott upptäcks för det mesta snabbt när vattnet svämmar över marken och repareras därför direkt. En mindre läcka kan dock pågå under lång… Läs mer

1 2 3 4