Fjärrvärme, VA och renhållning på en och samma faktura

Information till fastighetsägare i Älvsbyns Kommun Det kommer att införas ett gemensamt faktureringssystem för fjärrvärme, VA och renhållning. Debiteringen av dessa tjänster samlas på en och samma faktura och faktureringen kommer att ske månadsvis. I och med denna förändring så kommer det i fortsättningen vara ett bankgironummer som gäller vid betalning och det är 757-7042…. Läs mer

Din integritet är viktig för oss (dataskyddslagen)

Det är viktigt för oss på Älvsbyns Energi att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Det gäller oavsett om du är vår kund, samarbetspartner eller söker jobb hos oss. Personuppgifter är all information som kan kopplas direkt eller indirekt till en levande person. Från och med den 25 maj 2018 hanterar… Läs mer

VA- och gatuarbeten pågår

Det är påbörjat omfattande VA- och gatuarbeten i centrala Älvsbyn. Gator som berörs är bland annat: Fabriksgatan, Löv- Lönn- och Lomtjärnsgatan, samt väg 664 Övrabyn-Nystrand. Arbetena pågår under hela år 2018 med beläggning år 2019.

Vattennivå älven

Här kan man följa vattennivåerna i Piteälven. Värdet uppdateras varje dag och kan lätt jämföras med historiska värden. Vattennivåer Piteälven

Nytt formulär för att lämna din fjärrvärmeavläsning!

Nu kan du lämna din avläsning som tidigare. Formuläret ligger under fliken fjärrvärme och rubriken lämna din fjärrvärmeavläsning här!. För att din faktura ska bli avräknad, så ska du skicka in den i intervallet 25:e tom 2:a varje månad. Glöm inte att fylla i namn, adress och telefonnummer.