Tips efter strömavbrottet!

Vi på Älvsbyns Energi fick tillbaka strömmen runt halv ett och har sedan dess även fått igång båda biobränslepannorna och två oljepannor. Vi håller på att få upp värmen i nuläget. Vi förstår att det är många mycket bekymrade kunder som vill ha hjälp med hur de ska göra med både fjärrvärmen och frysta vattenledningar…. Läs mer

Hjälp oss att återvinna mer till jul

Det ska vara lätt att sortera julen rätt! I samband med julen uppstår ofta mer avfall än vanligt. Presentpapper, presentsnören, förpackningar och ljusstumpar är några exempel på avfall som kan uppstå. Det mesta går att återanvända eller återvinna. Sorteringsguide Presentpapper Pappersförpackningar – lämnas på återvinningsstation Presentsnören, lösa etiketter och julkortskuvert Restavfall – läggs i soppåsen… Läs mer

OBS! Ändrad hämtningsdag inför jul och nyår

Område L hämtas torsdag 21 december istället för tisdag 26 december (avser Stryckheden dvs Björkgatan, Lomtjärnsgatan, Lövgatan, Lönngatan mfl samt Kyrkmalmen, Gammelvägen och Fluxenvägen). Område J hämtas onsdag 27 december istället för måndag 25 december (avser Soldatgatan, Altunastranden, Bjälkgatan, Sparrgatan, Körargatan, Barkargatan mfl samt Övrabyn). Område A hämtas tisdag 2 januari istället för måndag 1… Läs mer

Nytt fjärrvärmepris från 2023-12-01

Från 1 december 2023 höjs fjärrvärmetaxan i Älvsbyn med 15%. VD, Mattias Broström informerar: Styrelsen i Älvsbyns Energi fattade den 14/8 2023 beslut om en höjning av fjärrvärmetaxan med 15% för våra kunder i Älvsbyns fjärrvärmenät. Det är mycket tråkigt att behöva genomföra denna kraftiga höjning av fjärrvärmepriset men ett flertal negativa omvärldsfaktorer gör att… Läs mer

Beräknad FJV-förbrukning på fakturan

En ny Fjärrvärmelag har framställts. Den nya fjärrvärmelagen ställer nya och utökade krav på information som ska finnas tillgänglig för er som kund. Bland annat information gällande vart man kan hitta uppgifter om sina rättigheter som konsument, sin förbrukning, energimix och utsläpp samt vart man kan få rådgivning och jämförelseprofiler gällande sin fjärrvärme. På era… Läs mer

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar

Bra att tänka på i sommar! Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Nedan följer några enkla åtgärder att göra före och under sommaren som kan rädda liv. Du som har hörntomt Om din tomt ligger vid en gång- och cykelväg eller vid… Läs mer

Informationskrokar på det kommunala avfallet

Under 2023 kommer vi att börja hänga ut informationskrokar för att hjälpa dig att underlätta för oss vid soptömning! Felsorterat avfall  🟥 Det är viktigt att avfallet är rätt sorterat eftersom det ska återvinnas. Kärlet innehöll felsorterat avfall vid tömningstillfället. Information om hur avfallet ska sorteras hittar du på www.alvsbynsenergi.se. Hinder vid tömning 🟨 För… Läs mer

Värt att veta när snön kommer

Snöröjning kan ske på olika sätt, tex lastbil, hyvel eller traktor. Snöplogning utförs i direkt anslutning till snöfall. Vid snöplogning öppnas inga infarter. Isrivning utförs när vägen blivit ojämn och spårig av packad snö och is. På gator inom bostadsområdet påbörjas isrivning till våren. Vid isrivning öppnas alla infarter. Sandning utförs vid halka. Det går… Läs mer

Fastfruset matavfall

Nu i vintertider ökar risken att matavfallspåsarna fryser fast i det bruna kärlet Om avfallet fryser fast kan kärlet inte tömmas ordentligt. Fastighetsägaren är ansvarig för att avfallet inte sitter fast i kärlet. Det är inte chaufförens uppgift att lossa det som eventuellt fastnat eller frusit fast. Om avfallet är fastfruset vid ordinarie hämtning sker… Läs mer

1 2 3 4 5