Nytt fjärrvärmepris 2023-01-01

Leveranstrygghet på en energimarknad i rörelse Under året som gått har vi nog alla märkt av de kraftiga svängningarna i priset på varor och tjänster, framför allt på el och drivmedel. Den exceptionella situation som just nu råder på energimarknaden med en ökad konkurrens om bränslen, har drivit upp priserna. I allt det här, är… Läs mer

Invasiva främmande växter

Du sprider väl inte invasiva främmande växter? Alla växter hör inte hemma i alla naturmiljöer. Till exempel invasiva främmande arter som kan tränga undan andra växter. Därför är det viktigt att aldrig slänga växtavfall i naturen. Invasiva främmande växtarter hör inte heller hemma i komposten. De riskerar att inte brytas ner utan får i stället… Läs mer

Digitala vattenmätare

När det är dags att byta ut din vattenmätare, kommer vi att byta ut den till en digital vattenmätare. För villafastigheter byts mätaren vart tionde år. Större mätare byts vart femte år. Vattenmätaren är Älvsbyns Energis egendom. För dig som kund innebär det att du i framtiden inte behöver läsa av mätaren själv och rapportera… Läs mer

Städdag på Knut lundmarkskolan

Idag har vi fått vara med och hjälpa eleverna på Knut lundmarkskolan med sopsorteringen under deras städdag för Håll Sverige Rent.   Riktigt bra initiativ av skolan att lära barnen vikten av att inte skräpa ner i naturen och att sortera rätt. Mycket skräp och bråte rensades bort från skolgården. Snyggt jobbat alla elever!👏

Fakta om förbrukning och kostnader vid vattenläcka

Intressant fakta för fastighetsägare gällande förbrukning och kostnader vid vattenläckor Ett läckage på din vatteninstallation kan kosta dig en hel del under ett år. Dricksvattnet levereras under mycket högt tryck. Ett plötsligt rörbrott upptäcks för det mesta snabbt när vattnet svämmar över marken och repareras därför direkt. En mindre läcka kan dock pågå under lång… Läs mer

Parkera gratis på nya pendlarparkeringen

Nu kan du som samåker eller tar bussen parkera din bil gratis på den nya pendlarparkeringen vid reningsverket. Praktiskt och bekvämt med motorvärmarplats och nära till busshållplats. Pendlarparkeringen ligger på Gammelvägen (vid reningsverket i närheten av bron över Piteälven)  Här finns 12 st motorvärmarplatser med tidur. Bruksanvisning för inställning av tid hittar ni under luckan… Läs mer

Information gällande insamling av returpapper!

Från och med den 1 januari 2022 övergick ansvaret för insamling av returpapper från producenterna till Sveriges kommuner. Detta kommer dock inte att innebära någon förändring för dig! För att du fortsatt ska ha samma möjligheter att lämna ditt returpapper i samband med att du sorterar ditt förpackningsavfall så har Älvsbyns Energi valt att ställa… Läs mer

Projekt Norra Nyfors

Vi på Älvsbyns Energi har fått i uppdrag av Älvsbyns kommun att tillsammans med våra entreprenörer utföra arbetet med färdigställande av 13 industritomter på området Norra Nyfors (Lushällan). Arbetet har nu påbörjats och omfattar markschakt, tillfartsgator och va-anslutningar på ett ca 9,1 ha stort område. 6,8 ha tomtmark och 2,3 ha vägområde. Ca 60 000… Läs mer

Nu kommer kylan!

Varje år när kylan kommer på allvar fryser en del vattenmätare och ledningar i ett antal obevakade bostäder. Dessa tinar sedan upp vid varmare väder och orsakar stora skador på fastigheter. För oss kan en vattenläcka innebär mycket jobb kring läcksökning. Vi på Älvsbyns Energi vill därför vädja till alla som har tillsyn eller äger… Läs mer

Info till företag & verksamheter

På Älvsbyns återvinningscentral kan företag och verksamheter lämna sitt avfall mot en avgift. Större mängder avfall vägs in via fordonsvågen medan mindre avfallsmängder kan lämnas på rampen. Minimiavgift Företag och verksamheter debiteras en minimiavgift vid invägning på fordonsvågen samt vid besök på rampen. Denna avgift är 300 kr/tillfälle. Kostnad för att lämna avfall Vid invägning… Läs mer

1 2 3 4 5