Information till boende i villa och lägenhet

Hushållspapper och våtservetter som spolas ned i toaletten orsakar stopp i avloppssystemen och leder till oönskade översvämningar i fastigheterna. Endast toalettpapper får spolas ned i toaletten. Vänligen respektera detta för allas bästa!

Prisinformation år 2020

Älvsbyns Energi AB:s styrelse har den 17 januari beslutat om följande taxejusteringar. Renhållning Renhållningstaxan höjs med 9% för år 2020. Detta beror främst på 2 anledningar, dels har Älvsbyns Energi AB upphandlat ett nytt avtal för renhållning och drift av ÅVC som medfört högre priser och dels har Regeringen beslutat om att införa en avfallsförbränningsskatt… Läs mer

Nu får ni ge er!

Det har visat sig att våtservetter som spolas ned i vårt kommunala avlopp har blivit ett stort problem. De nedspolade våtservetterna orsakar stopp i avlopp och pumpar eftersom de inte smälter sönder som toapapper och därför fastnar de i pumpstationer och rörsystem. Älvsbyns Energi AB ber därför sina kunder och medborgare att INTE spola ned… Läs mer

Rekommendation byte av vattenmätarkonsoll

LK580 -konsolen kännetecknas av anslutande runda svarta ventiler. Dessa ventiler tenderar att bli ytterst instabila med tiden. Vid oaktsam hantering kan ventilen flyga av och orsaka vattenskador i fastigheten. Om ventilen går sönder skjuts den rakt upp i luften av vattentrycket, och LK580 kallas därför ofta för ”Champagnekorken”. Själva konsolen är också vek och kan… Läs mer

Nya krav på elektronisk faktura

Från och med den 1:a april 2019 gäller en ny lag om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor. Det innebär att alla leverantörer och/eller företag ska skicka en e-faktura till oss. Lagkravet gäller för alla offentliga inköp som påbörjats efter 2019-04-01. Fakturan måste vara i ett elektroniskt format. Mer information finns att läsa här. Var god… Läs mer

Fjärrvärme, VA och renhållning på en och samma faktura

Information till fastighetsägare i Älvsbyns Kommun Det kommer att införas ett gemensamt faktureringssystem för fjärrvärme, VA och renhållning. Debiteringen av dessa tjänster samlas på en och samma faktura och faktureringen kommer att ske månadsvis. I och med denna förändring så kommer det i fortsättningen vara ett bankgironummer som gäller vid betalning och det är 757-7042…. Läs mer

Din integritet är viktig för oss (dataskyddslagen)

Det är viktigt för oss på Älvsbyns Energi att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Det gäller oavsett om du är vår kund, samarbetspartner eller söker jobb hos oss. Personuppgifter är all information som kan kopplas direkt eller indirekt till en levande person. Från och med den 25 maj 2018 hanterar… Läs mer

Vattennivå älven

Här kan man följa vattennivåerna i Piteälven. Värdet uppdateras varje dag och kan lätt jämföras med historiska värden. Vattennivåer Piteälven

1 3 4 5