Produktionsmix 2022

Cirkeldiagrammet nedan visar fördelningen av energislag i Älvsbyns Energis fjärrvärmenät under år 2022.