Renhållning

Insamlingen av hushållsavfall och driften av återvinningscentralen sker på entreprenad av Stena Recycling AB.

Renhållningens ansvarsområde innefattar insamling och omhändertagande av hushållsavfallet i kommunen, skötsel och drift av återvinningscentralen och slamtömning.

Matavfallspåsar: en årsranson av matavfallspåsar delas ut under hösten. Om extra matavfallspåsar behövs, finns det att hämtas på den bemannade återvinningscentralen.

För dig som bor i hyreshus: när matavfallspåsarna tar slut kontaktar du din hyresvärd eller fastighetsskötare som tillhandahåller påsar till dig som hyresgäst. Är du nyinflyttad i lägenheten delar din hyresvärd ut matavfallspåsar och behållare till dig.

Trasigt kärl: kontakta Älvsbyns Energi AB på telefon 0929-723 80.

Miljötratten: olja och matfett som spolas ner i avlopp stelnar och fastnar i rören, vilket leder till att det blir igensättningar i ledningarna. Detta är besvärligt och kostar pengar att åtgärda för den som orsakat stoppet. Med miljötratten kan man enkelt hälla överbliven frityr- eller matolja i en plaska. Miljötratten finns att hämtas gratis på den bemannade återvinningscentralen. Flaskan kan du kasta i dina brännbara hushållssopor eller lämna på den bemannade återvinningscentralen.