Renhållning

Insamlingen av hushållsavfall och driften av återvinningscentralen sker på entreprenad av Stena Recycling AB.

Renhållningens ansvarsområde innefattar insamling och omhändertagande av hushållsavfallet i kommunen, skötsel och drift av återvinningscentralen och slamtömning.

Matavfallspåsar

En årsranson av matavfallspåsar delas ut under hösten. Om extra matavfallspåsar behövs, finns det att hämtas på den bemannade återvinningscentralen.

För dig som bor i hyreshus

När matavfallspåsarna tar slut kontaktar du din hyresvärd eller fastighetsskötare som tillhandahåller påsar till dig som hyresgäst. Är du nyinflyttad i lägenheten delar din hyresvärd ut matavfallspåsar och behållare till dig.

Trasigt kärl

kontakta Älvsbyns Energi AB på telefon 0929-723 80.

Miljötratten

Olja och matfett som spolas ner i avlopp stelnar och fastnar i rören, vilket leder till att det blir igensättningar i ledningarna. Detta är besvärligt och kostar pengar att åtgärda för den som orsakat stoppet. Med miljötratten kan man enkelt hälla överbliven frityr- eller matolja i en plaska. Flaskan kan du kasta i dina brännbara hushållssopor eller lämna på den bemannade återvinningscentralen.