Företag & verksamheter

Företag och verksamheter

På Älvsbyns återvinningscentral kan företag och verksamheter lämna sitt avfall mot en avgift. Större mängder avfall vägs in via fordonsvågen medan mindre avfallsmängder kan lämnas på rampen.

Minimiavgift

Företag och verksamheter debiteras en minimiavgift vid invägning på fordonsvågen samt vid besök på rampen. Denna avgift är 300 kr/tillfälle.

Kostnad för att lämna avfall

Vid invägning av avfall på fordonsvågen debiteras företag och verksamheter enligt gällande renhållningstaxa som du hittar här. Prisexempel för olika typer av avfall finns även att hitta i dokumentet Sorteringsguide för företag och verksamheter, se nedan.

Definition av företagare och verksamhetsutövare

Du betraktas som en företagare eller verksamhetsutövare om du besöker återvinningscentralen med firmaregistrerade fordon och/eller bil, lastbil, släp med mera som är märkt med företagsnamn. Lämna därför aldrig ditt privata avfall med denna typ av fordon eftersom du då kommer att debiteras för besöket på återvinningscentralen.

Sortera ditt avfall

Älvsbyns Energi jobbar aktivt för att minska mängden osorterat avfall. Genom att sortera ditt avfall ökar du möjligheten till återvinning och återanvändning. Dessutom är det alltid billigare för dig att lämna ditt avfall sorterat!

Vi uppmanar därför företagare och verksamhetsutövare att sortera ert avfall innan ni besöker oss på återvinningscentralen.

Farligt avfall

Om du som företagare eller verksamhetsutövare vill lämna farligt avfall på återvinningscentralen gäller särskilda regler. Fyll i blanketten farligt avfall och ta kontakt med personalen på återvinningscentralen vid ditt besök. Ytterligare information kring detta hittar du i sorteringsguiden nedan.

Sorteringsguide företag och verksamhetsutövare

Blankett Farligt avfall