Företag

På den bemannade återvinningscentralen kan företag lämna många olika avfallsfraktioner mot avgift. Företag kan lämna sitt farliga avfall på återvinningscentralen mot avgift (kg-pris) . I företagsbil (med eller utan släp) lämnas inget privat avfall.

Stena Recycling AB hjälper företag/föreningar/verksamheter att komma igång med sortering och hantering av farligt avfall. De kan komma till er plats och planera efter era förutsättningar. Denna rådgivning är kostnadsfri.

Det går att hyra kärl för smått elavfall, batterier och ljuskällor samt större skrindor för elavfall. Det går även att hyra kärl för sortering av förpackningar och tidningar.

Guide för sortering företag