Städning återvinningsstation

Om du vill meddela att någon av behållarna för förpackningar och tidningar behöver tömmas eller att det behöver städas på en återvinningsstation ringer du till FTI.

Kontakt FTI
www.ftiab.se
Telefon: 0200-88 03 11

Det är El-Kretsen som ska kontaktas om någon batteriholk behöver tömmas eller om batterier ligger på marken.

Kontakt El-Kretsen
E-post: info@el-kretsen.se
Telefon: 08-545 212 90