Städning återvinningsstation

Sedan 1 januari 2024 ansvarar Älvsbyns Energi för återvinningsstationerna i Älvsbyns kommun. Älvsbyns Energi ansvarar för att städning och snöröjning utförs av upphandlad entreprenör.

Har du synpunkter på någon av stationernas skötsel eller vill meddela att det finns behov av att tömma en behållare kan du kontakta Älvsbyns Energi på tel: 0929-723 80 eller via e-post: info@energi.alvsbyn.se.

Vill du veta vart du kan hitta en återvinningsstation i Älvsbyn kan du besöka sopor.nu, där du även kan göra en digital felanmälan.

Batteriholkar

Det är El-Kretsen som ska kontaktas om någon batteriholk behöver tömmas eller om batterier ligger på marken.

Kontakt El-Kretsen
E-post: info@el-kretsen.se
Telefon: 08-545 212 90