Invasiva främmande växter

Du sprider väl inte invasiva växter?

Alla växter hör inte hemma i alla naturmiljöer. Till exempel invasiva främmande arter som kan tränga undan andra växter. Därför är det viktigt att aldrig slänga växtavfall i naturen. Invasiva växtarter hör inte heller hemma i komposten. De riskerar att inte brytas ner utan får i stället hjälp att spridas när du sedan använder kompostjorden.

Gör så här:

  • Lägg växtavfall från invasiva växter i en plastsäck som du försluter väl.
  • Små mängder avfall kan du slänga i hushållsavfallet (kärlet för brännbart avfall).
  • Stora mängder avfall kan du lämna hos oss på återvinningscentralen. Det finns ett särskilt kärl för invasiva främmande växter där du slänger ditt övriga växtavfall. 

 

Tänk på att:

Alltid lägga växtavfall med invasiva arter i säckar som du försluter väl innan du transportera dem. Annars riskerar växtdelar att ramla av, etablera sig på nya ställen och sprida sig.

 

Invasiva växter som finns i länet

 

 

 

Blomsterlupin

Omtyckt men kvävande

Blomsterlupin är en populär trädgårdsväxt, men den tränger bort andra växer och påverkar den biologiska mångfalden. Slå den eller ryck upp innan den satt frö.

 

 

 

 

 

Jätteloka

Ståtlig men skadlig

Jätteloka är vacker och ståtlig och kan bli upp till 5 m hög. OBS! Ej att förväxla med hundloka (”hundkäx”) som är en allmänt förekommande växt i Norrbotten. Som invasiv främmande art kan jättelokan skada den biologiska mångfalden genom att den kväver andra växer. Växtsaften kan ge brännskador och ärr om huden utsätts för solljus. Rapportera fynd till invasivaarter.nu

 

 

 

Jättebalsamin

Ståtlig men bråkig

Se upp! Jättebalsamin är en invasiv och förbjuden art som kan ställa till det i din trädgård och hota vår biologiska mångfald. Men den är lätt ta bort. Ryck bara upp den och ta hand om avfallet – helst innan den blommar, så att inte fröna sprids.

 

 

Parkslide

Välvuxen men gränslös

Alarm! Parkslide är en ovanligt invasiv gäst i trädgården och svår att bli av med. I naturen tränger den bort all annan växtlighet. Håll ögonen på den och tänk på att den kan triggas igång om du börjar bråka med den. Måste du bli av med den – anlita expertis.

 

Vresros

Tacksam men besvärlig

Vresrosbusken, den med enkla blommor, är mycket invasiv. Den tål nästan allt, tränger undan inhemsk växtlighet och det är svårt att ta sig fram där den fått breda ut sig. Rapportera fynd till invasivaarter.nu 

 

Tromsöloka

Ståtlig men skadlig 

Tromsöloka är vacker och ståtlig och kan bli upp mot 2-3 m hög. OBS! Ej att förväxla med hundloka (”hundkäx”) som är en allmänt förekommande växt i Norrbotten. Som invasiv främmande art kan tromsölokan skada den biologiska mångfalden genom att bilda täta bestånd och utkonkurrera andra växter om plats och solljus. Växtsaften kan orsaka blåsor på huden så använd skyddskläder och var försiktig då du rör vid växten. Rapportera fynd till invasivaarter.nu.