Slamtömning

Foto: Andre de Loisted

Slamtömning utförs årligen mellan 15 maj-30 september.

Tömning sker områdesvis enligt upprättade tömningslistor. Väg skall vara framkomlig för slambil, ingen ersättning vid sönderkörning.

Om förlängt slamtömningsintervall önskas skall skriftlig anmälan ske till Älvsbyns Kommun, Miljö- och byggnämnden , 942 85 Älvsbyn senast 31 mars.

Tänk på att inte spola ned (baby)tvättservetter, tops, bindor, tamponger, plåster och liknande i toaletten!

Slamtömningen av enskilda brunnar sker på entreprenad.

Taxan finns som bilaga 1 i renhållningstaxan.