Slamtömning

Slamtömning utförs årligen mellan 15 maj-30 september.

Tömning sker områdesvis enligt upprättade tömningslistor. Väg skall vara framkomlig för slambil, ingen ersättning vid sönderkörning.

Om förlängt slamtömningsintervall önskas skall skriftlig anmälan ske till Älvsbyns Kommun, Miljö- och byggnämnden , 942 85 Älvsbyn senast 31 mars.

Total befrielse från slamtömning medges endast om fastigheten räknas som ett ödehus.

Slammet från brunnarna sprids ut på åkrar för att återföra näringsämnen till jorden. Tänk på att inte spola ned (baby)tvättservetter, tops, bindor, tamponger, plåster och liknande i toaletten!

Slamtömningen av enskilda brunnar sker på entreprenad av bönder i Älvsbyn.

Taxan finns som bilaga 1 i renhållningstaxan.