Slamtömning

Foto: Andre de Loisted

Älvsbyns Energi AB ansvarar för tömning av alla slambrunnar och tankar inom Älvsbyns Kommun, med intervall om minst 1 gång per år.

Slamtömningen utförs på entreprenad av BDX Miljö AB, som har anlitat VA-Tjänst AB att utföra slamtömningsuppdraget mellan juni-november 2024.

Tömningen sker områdesvis enligt planerade tömningsområden, se bilaga för slamtömningsområden.

 

När din brunn eller tank är full innan det är dags för ordinarie tömning

Om din brunn eller tank börjar bli full innan det är dags för din ordinarie slamtömning så hjälper vi dig självklart med en extra tömning, vilken bokas och utförs under ordinarie arbetstid, se slamtömningstaxa.

Förberedelser inför slamtömning

Ett informationsblad samt en checklista med information som kan vara till hjälp för att kunna utföra nödvändiga förberedelser inför slamtömningen.

  1. Information till fastighetsägare med enskilt avlopp
  2. Checklista inför slamtömning av din avloppsanläggning

För att vi ska kunna tömma din tank eller brunn är det viktigt att se till att vägen är farbar, det vill säga snöröjd och halkbekämpad, samt att du tagit undan eventuella hinder. Det bör finnas en uppställningsplats för slambilen som inte är mer än 10 meter från brunnen eller tanken.

Tänk också på att hålla locket till brunnen och tanken fri från snö och vegetation, locket ska inte väga mer än 15 kg. Det är viktigt att eventuella instruktioner finns lättillgängliga när chauffören är på plats, märk också anläggningen med en skylt eller liknande.

Om det inte är möjligt att ta sig fram till din brunn eller tank, eller om du har ett för tungt lock så kommer en avgift att tas ut för det.

Dispens från slamtömning

Under vissa omständigheter kan du få dispens från slamtömningen. Ansökan om dispens sker hos Älvsbyns Miljö- och byggnämnd och skall vara inlämnad senast den 31 mars för att kunna börja gälla under samma år.

Tänk på att inte spola ned våt- och tvättservetter, tops, bindor, tamponger, plåster och liknande i toaletten!

Länkar