Deponi/restavfall

Deponi/restavfall är det som blir över när allt som kan återanvändas, återvinnas eller förbrännas har sorterats ut. Detta kan lämnas på den bemannade återvinningscentralen. Vissa flerfamiljshus har kärl för detta avfall.
Deponi/restavfall är det avfall som inte passar för annat än deponering (att lägga på soptipp). Det är ett färdigsorterat avfall som varken innehåller brännbart eller återvinningsbart material.

Exempel

Dricksglas
Porslin
Blomkrukor av keramik
Säkringar/proppar
Speglar
Fönster- och spegelglas
Gips
Isolering
Betong/tegel
Kakel/klinkers

Hemsida deponi