Elavfall

Elavfall är sådant avfall som behövt elström eller batteri för att fungera. Detta avfall samt glödlampor, lysrör, lågenergilampor lämnas på den bemannade återvinningscentralen och omfattas av producentansvaret. Elavfallet får inte blandas med hushållsavfallet, eftersom det kan innehålla tungmetaller som är mycket skadliga för miljön.

Småbatterier lämnas i batteriholken som finns vid alla återvinningsstationer eller på den bemannade återvinningscentralen. Inbyggda batterier och bilbatterier lämnas på den bemannade återvinningscentralen.

Exempel

Glödlampor, lysrör, lågenergilampor, armaturer
Småbatterier, uppladdningsbara batterier
Batteridrivna leksaker
El-tandborstar, kaffebryggare etc
Tv, dator, mobil, laddare, klockor, kameror
Spisar, tvätt- och diskmaskiner
Kylar och frysar

Foto: André De Loisted

Producentansvar på elavfall

Elavfallet omfattas av producentansvar, vilket innebär att producenterna ansvarar för att avfallet samlas in och återvinns. El-Kretsen är det bolag som har till uppgift att hjälpa producenterna att uppfylla sitt producentansvar för elavfall. El-kretsen samlar in och återvinner det elavfall som lämnats på den bemannade återvinningscentralen. Därifrån transporteras avfallet till anläggningar som är specialiserade på omhändertagande och återvinning av el-produkter eller batterier.

Mindre butiker är skyldiga att ta emot elavfall – en mot en

För alla försäljare av elutrustning, oavsett storlek, gäller principen en mot en. Det innebär att försäljaren är skyldig att ta emot uttjänt elutrustning när konsumenten köper en ny produkt av samma typ eller funktion. Observera att lösa batterier inte omfattas av kravet på butiksinsamling. Kravet gäller endast elutrustning och inbyggda batterier i elutrustning.

Om en kvicksilverlampa går sönder

Lysrör och lågenergilampor innehåller bland annat kvicksilver. I följande dokument finns råd om hur man ska göra när en lampa går sönder.

Rekommendation gällande lågenergilampor och lysrör