Grovavfall

Grovavfall lämnas på den bemannade återvinningscentralen. Det är större avfall som inte ryms i kärlet hemma.

Exempel

Möbler, sängar, madrasser, bokhyllor, bord, mattor, cyklar, barnvagnar, sparkar och innebandyklubbor

Till grovavfall räknas exempelvis inte:

trädgårdsavfall, elektroniskt och elavfall, vitvaror, sten, grova grenar, byggavfall, bildelar, vedpannor, oljecisterner, farligt avfall.

Avfallet sönderdelas på återvinningscentralen och transporteras vidare till olika externa behandlingsanläggningar. Grovavfallshämtning ingår i renhållningstaxan. Grovavfall kan även ställas ut för hämtning 2 gånger per år, april och september efter anmälan. Max 3 saker hämtas.