Lantbruksplast

För att få lämna fiberduk, odlingsfolie och storsäck måste handling (tex fakturakopia) som styrker att återvinningsavgift är betald uppvisas.
Följande dunkar får lämnas 2017: Samtliga dunkar för växtskyddsmedel och dunkar för ensileringsmedel från Perstorp AB och Addcon Nordic AS. Övriga dunkar ingår EJ i SvepReturs system.