Latrin

Du kan köpa kärl av majsstärkelse för latrin på den bemannade återvinningscentralen. Kostnaden är enligt gällande taxa och i kostnaden ingår behandlingsavgift vid återvinningscentralen.

Latrinkärlet har en volym på 30 liter. Av arbetsmiljöskäl får latrinkärlet max väga 15 kg och ska därför fyllas max upp till nivåranden.

Latrinkärlet lämnar man sedan på den bemannade återvinningscentralen på en särskilt anvisad plats.

Det är viktigt att kärlen inte innehåller material som förstör rötningsprocessen. I latrinkärlen lämnas bara sådant avfall som de är avsedda för.

Används påse; sätt latrinpåsen i en gammal plasthink för att undvika att påsen går sönder då den lämnas på återvinningscentralen i avsedd container. Behållaren/påsen är känslig mot solljus. Fyll inte påsen mer än 1/3.

Komposterbara latrinkärl/påsar ska användas under säsongen och inte stå över vintern.