Matfett/matolja

Inget flytande matfett i avloppet

Hushållen använder idag mer flytande margarin/smör och frityrolja i sin matlagning än tidigare. Ett växande problem är att fett hamnar i avloppet. När fettet kommer ut i avloppet stelnar det och fastnar i avloppsledningarna. Det stelnade fettet gör att transporten av avloppsvatten försämras och till slut orsakar det stopp. Ibland kan fettet också ställa till det i reningsverk och förstöra pumparna i våra pumpstationer. För att undvika avloppstopp är det därför viktigt att fettet tas omhand separat och inte hamnar i avloppet.

Att åtgärda stoppen, underhålla pumpstationerna och hålla ledningsnätet fritt från fett och annat som inte hör hemma där är resurskrävande. Åtgärderna resulterar i kostnader för fastighetsägare och Älvsbyns Energi som kan undvikas om avloppet används på rätt sätt.

 

Såhär kan vi undvika fett i avloppet

  • Torka av fett och olja ur din stekpanna och kastrull med hushållspapper innan du diskar. Pappret slänger du tillsammans med ditt matavfall eller restavfallet.
  • Samla upp frityrolja när du har friterat.
  • Samla upp matolja från exempelvis burkar med soltorkade tomater, fetaost eller tonfisk.
  • Större mängder fett kan du med hjälp av en miljötratt, hälla i en återförslutningsbar förpackning och lämna till återvinningscentralen.

 

Miljötratten

Hämtas gratis på den bemannade återvinningscentralen. Denna skruvas fast på en vanligt PET-flaska eller liknande och sedan häller man i överbliven matolja i Miljötratten och ner i flaskan. Flaskan lämnar du antingen in på den bemannade återvinningscentralen eller slänger i brännbara hushållsavfallet.

Broschyr miljötratt