Matfett/matolja

Hushållen använder idag mer flytande margarin/smör och frityrolja i sin matlagning än tidigare. Ett växande problem är att fett hamnar i avloppet. När avloppsvattnet kyls ner i ledningsnätet, stelnar fettet och fastnar vilket leder till att ledningarna sätts igen och det blir avloppsstopp. Har man otur kan det orsaka översvämning i källarutrymmen. För att undvika avloppstopp är det därför viktigt att fettet tas omhand separat och inte hamnar i avloppet.

Miljötratten:

Hämtas gratis på den bemannade återvinningscentralen. Denna skruvas fast på en vanligt PET-flaska eller liknande och sedan häller man i överbliven matolja i Miljötratten och ner i flaskan. Flaskan lämnar du antingen in på den bemannade återvinningscentralen eller slänger i brännbara hushållsavfallet.

Torka alltid ur stekpannan med hushållspapper och släng i matavfallet!

Broschyr miljötratt