Renspolning vattenledningar

Under juni månad kommer vi att utföra en renspolning av vattenledningsnätet i Älvsbyn.

Dricksvattnet i Älvsbyn är av bra kvalitet men med tid uppstår en uppkoncentration av material i ledningssystemet. Ledningsnätet i Älvsbyn anlades till stor del på 50 och 60-talet och då med järnledningar. Även om stora delar av nätet är av modernare plastledningar, framför allt ytterområdena, så innebär detta att partiklar kan släppa från järnnätet och hamna i det invändigt glattare plastnätet. Dessa släpper sedan vid större spolningar eller förändring av flödesriktningar.

Tidigare dimensionerades nätet framför allt av att brandvattenuttag skulle kunna göras vilket nu innebär att nätet är rejält överdimensionerat. För att öka omsättningen av vatten i nätet minskas dimensionerna numera regelmässigt vid ombyggnad och så kallat brandvatten tillgodoses endast vid större byggnader som hyreshus, industrier och dylikt. Även om vi ligger väl under gränsvärdena med järn och mangan, kan den stora mängden vatten (ca 550 000 kubikmeter) bära ut ca 5 kg järn och mangan över året. Stannar bara en bråkdel av detta kvar i nätet innebär det en risk för färgning av vatten. Uppkoncentration av material sker oftast sedan vid lågpunkter i nätet. Ett långsiktigt arbete med att montera spolposter för renspolning i eller intill dessa lågpunkter inleddes 2019.

Vi kommer under juni månad därför att utföra renspolning framför allt under dagtid, men på vissa områden som Västermalm kommer även arbeten att pågå nattetid. Spolning kommer framför allt att ske i gatubrandposter och våra fasta stationer. Missfärgat vatten och tryckfall kan förekomma sporadiskt. Om detta uppstår, spola tills vattnet är klarnar innan förtäring

Vi hoppas på förståelse från er brukare och även om problem uppstår är detta arbete nödvändigt för att bibehålla den goda kvaliteten på vårt vatten.

Roger Viklund
VA-Chef
Älvsbyns Energi AB