Taxa återvinningscentralen

Priser anges inklusive deponiskatt och exklusive moms. För vikter under 0,5 ton debiteras 0,5 ton.

Minimiavgift vid invägning 300 kr/tillfälle

Avfall för deponering

Kr/ton
Restavfall (karaktäriserat) 1 600 kr
Gips 350 kr
Asbest (karaktäriserat) 1 800 kr
Slagg, aska och sot (karaktäriserat) 1 800 kr
Avtäckning (ej inkluderande stubbar och annat trämaterial) 1 400 kr
Isolering 1 600 kr
Sten 1 100 kr

Avfall för sortering

Kr/ton
Restavfall hushåll 1 600 kr
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 1 600 kr
Avtäckning innehållande brännbart material (t.ex. stubbar) 1 550 kr
Avfall bestående av flera materialslag som kräver förbehandling 3 900 kr
Industriavfall och verksamhetsavfall för sortering 3 900 kr
Industriavfall, verksamhetsavfall, hushållsavfall och annat avfall för sortering innehållande elektronik, farligt avfall, vitvaror 5 000 kr

Material för återvinning

Kr/ton
Asfalt 50 kr
Betong (0-250 m.m. ej armerad) 120 kr
Betong (armerad samt all betong > 250 m.m.) 375 kr
Borrsand 100 kr
Tegel 120 kr
Elektronik som inte omfattas av producentansvar 3 000 kr
Metaller 0 kr

Organiskt avfall

Kr/ton
Park- och trädgårdsavfall (löv, ris diameter < 15 cm, sly, gräs m.m.) 800 kr
Ris (diameter < 15 cm) 200 kr
Rena schaktmassor 50 kr

Brännbart avfall

Kr/ton
Brännbart, utsorterat 1 450 kr
Stubbar & stockar (diameter > 15cm) 1 400 kr
Trä obehandlat 100 kr
Trä behandlat 500 kr
Trä som kräver förbehandling (Fönsterkarmar med glas) 1 200 kr
Trä svårbearbetat (Trä sammansatt med andra material) 2 000 kr

Specialavfall

Kr/ton
Tryckimpregnerat trä 2 900 kr
Slipers fri från metallplattor 1 200 kr
Slipers med metallplattor 1 450 kr

Övrigt avfall

Kr/ton
Personbilsdäck med fälg (mängdpris) 2 000 kr
Personbilsdäck med fälg (styckepris) 80 kr/st
Personbilsdäck utan fälg (mängdpris) 500 kr
Personbilsdäck utan fälg (styckepris) 10 kr/st
Latrin (behållare + destruktion) 200 kr/st
Företag på sorteringsrampen (fordon max 3,5 ton) 300 kr/tillfälle

Övriga tjänster

Enbart vägning, utan att avfall levereras till anläggningen 300 kr/tillfälle
Priser exkl. moms