Tjänster och avfallsabonnemang

Avgiften för kommunalt avfall består av två delar, en fast avgift (grundavgift) och en rörlig avgift (tömningsavgift).
 
Grundavgiften är olika för villor, lägenhetshus, fritidshus och verksamheter. Tömningsavgiften kan du påverka genom att källsortera ditt kommunala avfall. Val av sopkärl grundar sig alltid på den mängd avfall som hushållet har.
 
 

Olika typer av abonnemang för hushåll

Standard abonnemang

Ett standard abonnemang innebär att du sorterar ut ditt matavfall. Då har man ett brunt kärl för matavfall och ett grönt kärl för restavfall. Det finns bara en storlek för brunt kärl till matavfall för hushåll, men olika storlekar på grönt kärl för restavfall.

Tömningsavgiften baseras på vilken storlek man har på sina kärl.

Den totala kostnaden för abonnemanget är din grundavgift plus din tömningsavgift.

Hemkompostabonnemang

Om du vill ta hand om ditt matavfall själv, finns det ett hemkompostabonnemang. Det bygger på att man får dispens från det bruna avfallskärlet. Detta måste ansökas om hos miljö- och byggnämnden, via Samhällsbyggnadskontoret på Älvsbyns kommun. Abonnemanget aktiveras efter att Älvsbyns Energi har mottagit en kopia på beslutet från miljö- och byggnämnden.

Fritidshusabonnemang

Om du bor i fritidshus på sommaren har man ett fritidshusabonnemang under säsongen. Abonnemanget innebär avfallstömning mellan maj-septeber.

Den totala kostnaden för abonnemanget är din grundavgift plus din tömningsavgift.

Delat abonnemang med grannen

Vill du dela avfallshämtningen med din granne så går det bra. Hushållen betalar då hela grundavgiften per hushåll, men får dela på tömningskostnaden för sopkärlen. Hur stor kostnaden är beror på vilket avfallskärl som skall delas tillsammans med grannen. Kärl för matavfall respektive restavfall får delas av maximalt två närboende hushåll.

Ansökan om delat kärl måste göras hos miljö- och byggnämnden, via Samhällsbyggnadskontoret på Älvsbyns kommun. Abonnemanget aktiveras efter att Älvsbyns Energi har mottagit en kopia på beslutet från miljö- och byggnämnden.