VA- och gatuarbeten pågår

Det är påbörjat omfattande VA- och gatuarbeten i centrala Älvsbyn. Gator som berörs är bland annat: Fabriksgatan, Löv- Lönn- och Lomtjärnsgatan, samt väg 664 Övrabyn-Nystrand.

Arbetena pågår under hela år 2018 med beläggning år 2019.