Vatten

Vattenverk

Det finns 6 st vattenverk som producerar 600 000 kbm per år.

Vattnets väg (bildillustration)

Vattenkvalité

Det tas regelbundet prover från de vattenverk som finns i kommunen.

Man tar både kemiskt prov och mikrobiologiskt prov. Det kemiska provet visar bland annat vilket pH-värde och vilken hårdhet vattnet har.

Vidsel bakt 180326, Vistträsk bakt 180327, Tvärån bakt 180327, Älvsbyn bakt 180326

Älvsbyn kem utg 180116, Vistträsk kem nät 180116, Vistträsk kemfysprov 180327, Älvsbyn kemfysprov 180326,

Övre Tväråsel kemfysprov 180326, Tvärån kemfysprov 180327, Vidsel utvidgat kemfysprov 180326, Nystrand kemfysprov 180326

Nystrand bakt 180410, Tväråsel bakt 180410

 

Byte av vattenmätare

Under 2018 kommer det att utföras vattenmätarbyten runt om i kommunen.

Som hjälp till detta har vi Rörab (fd Åbergs Bad & VVS) samt Tomas Söderstens rör men även personal vid Älvsbyns Energi kommer att utföra byten.

Mätarbytesintervallet är 10 år, har ni fått ny mätare på senare år berörs ni ej.

Om inte någon är hemma vid besöket läggs en lapp i brevlådan där ni uppmanas att kontakta Älvsbyns Energi för bokning av tid.

Viktigt att tänka på när det gäller vattenmätare:

– Fastighetsägaren är skyldig att lämna VA-personal tillträde till mätaren.

– Mätaren ska vara lättåtkomlig för byte, kontroll etc. och får ej byggas in.

– Vid ny- eller ombyggnad skall godkänd vattenmätarkonsol monteras.

– Om mätarens placering är felaktig eller något annat är fel kring mätarplatsen som defekta ventiler eller dylikt, lämnar vi ett protokoll på saker som måste åtgärdas.

– Bytet görs för att säkerställa att den mäter rätt och kostnaden ingår i VA-taxan.

– Mätaren är Älvsbyns Energi AB´s egendom och får endast demonteras av behörig personal från oss eller våra underleverantörer.