Vattenprover

Vi tar lite drygt 150 vattenprover per år runt om i kommunen ganska jämnt fördelat över året, dels för kontroll av bakteriologisk verksamhet, dels med kemisk utgångspunkt.

Drygt 50 tags i Älvsbyn och resten fördelade över de övriga vattenverken, Vidsel, Vistträsk, Tväråsel och Tvärån

Älvsbyns Vattenverksområde sträcker sig förutom centrala Älvsbyn  till Korsträsk, Norrabyn, Nystrand, Pålträsk, Nygård

Dessa prover hjälper oss att säkerställa driften av vattenverken och ledningsnätet och det laboratorium vi anlitar larmar direkt när dom ser att ett gränsvärde överskrids.

Tvärån

Tvärån Bakt Nät Erland H 211005

Tvärån Bakt Utg 211216

Tvärån Kem Nät 211216

Tvärån kem Utg 211214

Tväråsel

Tväråsel Bakt Nät 220209

Tväråsel Kem Nät 220209

Tväråsel Kem Utg 210921

Tväråsel Utg Bakt 211013

Vidsel

Vidsel Bakt Nät 220112

Vidsel Bakt Utg 211110

Vidsel Kem Nät 211110

Vidsel Kem Utg 210119

Vistträsk

Vistträsk Bakt Nät 220112

Vistträsk Bakt Utg 220309

Vistträsk Kem Nät 220112

Vistträsk Kem Utg 210914

Älvsbyn

Älvsbyn Bakt Nät Korsträsk

Älvsbyn Bakt Utg

Älvsbyn Kem Nät Nystrand

Älvsbyn Kem Utg