Vattenläcka i centrala Älvsbyn, lokalisering pågår

För att försöka lokalisera vattenläckan som finns i centrala Älvsbyn kommer vi att stänga av vattnet för olika områden tidvis under veckan. Vattnet kan komma att vara avstängt minst 15 minuter per område, brunt vatten kan förekomma.

Det är en vattenläcka i centrala Älvsbyn. Lokalisering pågår. Om ni ser någon större vattenansamling som kan härröra från ett läckage kontakta Älvsbyns Energi, Thomas Petterson, tel 0929-723 95 eller Roger Viklund, tel 0929-723 83.