Vattenläcka i centrala Älvsbyn lokaliserad och reparation pågår

Reparation av vattenläckan pågår. Berörd gata är Korngatan. Vid frågor kontakta Älvsbyns Energi, Thomas Petterson, tel 0929-723 95.