Allmänna villkor för fjärrvärme

Avtalsvillkor för näringsidkare

Villkoren för näringsidkare är framförhandlade och överenskomna med centrala intresseorganisationer inom bostads- och fastighetssektorn, nämligen Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbundet, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO. De ändrades senast i september 2015

Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare

Avtalsvillkor för konsumenter

Villkoren för konsumenter är framförhandlade och överenskomna med Konsumentverket. De ändrades senast i februari 2017.

Allmänna avtalsvillkor för konsumenter