Allmänna villkor för fjärrvärme

Avtalsvillkor för näringsidkare

Villkoren för näringsidkare är framförhandlade och överenskomna med centrala intresseorganisationer inom bostads- och fastighetssektorn, nämligen Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbundet, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO.

Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare

Avtalsvillkor för konsumenter

Villkoren för konsumenter är framförhandlade och överenskomna med Konsumentverket.

Allmänna avtalsvillkor för konsumenter