Installation av Fjärrvärme

Pris för fjärrvärmeinstallation: 85 000 kr inkl. moms

(Gäller för 1-familjhus på områden där fjärrvärme finns idag, max 20 m kulvertgrävning, över 20 m debiteras 3500 kr/m). Övriga fastigheter, flerfamiljshus och industrifastigheter offereras efter förfrågan.

Så här går det till:

  1. Hembesök

Vi kommer ut till dig på hembesök och informerar om och går igenom din installation. Vi planerar tillsammans var det är lämpligast att placera din fjärrvärmecentral och hur vi kan dra rören. Vi samråder även om grävning på din tomt.

Tänk på att flytta trädgårdsplattor, mindre buskar och växter du är rädd om till en skyddad tillfällig plats innan grävarbetet sätts i gång. Du ansvarar själv för att återplantera och återställa gräsytor och eventuella plattytor efter det att markytan grovåterställts av oss

  1. Grävprocessen och utvändiga arbeten

Ett ca 80 cm djupt ledningsdike grävs upp på din tomt fram till husvägg. I schaktet lägger vi ned fjärrvärmerören som därefter svetsas, provtrycks och isoleras. Detta sker i olika tidsintervaller. Har du ett hus med källare borras hålet i källarväggen. Har du ett hus utan källare läggsrören på utsidan av väggen och döljs med en profilerad plåtlåda. Plåtlådan levereras grundmålad för att själv kunna måla den i valfri färg.

Innan grävning begär vår entreprenör kabelutsättning för den plats där grävning är tänkt, detta för att undvika avgrävning av kablar eller ledningar. Du ansvarar själv för utsättning av egna kablar t.ex. trädgårdsbelysning, slingor till robotklippare eller liknande.

  1. Utvändig återställning

Efter avslutat rörarbete återställer vi gatu och allmän mark helt och grovåterställer schakten din tomt. Hålet i ytterväggen tätas efter att ledningarna dragits in men sista finputset med att spackla och måla åligger fastighetsägaren.

Tänk på att tiden mellan utvändiga arbeten och installationstillfället kommer att dröja. Detsamma gäller även tiden mellan det invändiga arbetet och det utvändiga återställningsarbetet.

  1. Installationsarbetet

Vi kontaktar dig och kommer överens om tid för installation. Under dagen som installation sker kommer Ni att bli utan värme och varmvatten. Den nya fjärrvärmecentralen monteras på överenskommen plats och tas i drift. Den gamla pannan ställs åt sidan och fastighetsägaren ombesörjer att lyfta ut samt transportera bort. Demontage av eventuell skorstenslagning av tak ingår Ej.

  1. Besiktning

När installationen är klar bokas en tid för inre slutbesiktning. Vid besiktningstillfället får du även en genomgång av hur fjärrvärmecentralen fungerar och sköts på bästa sätt. Eventuella besiktningsanmärkningar noteras och åtgärdas

Du som kund äger och ansvarar för undercentralen samt ledningen från avstängningsventilen innanför husgrunden förutom värmemätaren som är Älvsbyns Energis egendom. Älvsbyns Energi äger och ansvarar för ledningarna fram till och med avstängningsventilerna samt värmemätaren