Gör så här

Innan du lämnar

Rengör förpackningarna

Töm och skölj ur dina förpackningar om det behövs och låt dem bli dropptorra. Den maskinella sorteringen utgår ofta på vikt. Därför är det viktigt att de är tömda. Men även för att det inte ska lukta illa och bli ohygieniskt.

Separera

Består förpackningen av mer än ett material ska du – om det är möjligt – skilja dem åt. En glasburk med metallock är enkelt att ta isär, medan sprayburkens pump brukar vara svår att få bort. Låt den då sitta kvar. Om en förpackning består av flera materialslag som inte kan separeras ska den sorteras efter det viktmässigt dominerande materialet.

Underlätta återvinningen

Böj in vassa lock på konservburken och platta gärna till. Se till att sprayburkar/-flaskor är pystomma. Packa mindre pappersförpackningar i större så tar de mindre plats både under diskbänken och på återvinningsstationen.

Sortera

Ett enkelt och utrymmesbesparande sätt att källsortera är att samla alla förpackningarna i samma kasse. Sedan sorterar du vid återvinningsstationen och lägger rätt förpackning i rätt behållare.

Det här får du lämna på återvinningsstationen

 • Pappersförpackningar och wellpappkartonger
  Platta till och vik ihop.
 • Plastförpackningar, hårda och mjuka
  Lägg plastförpackningarna lösa i behållaren.
 • Metallförpackningar
  Böj in vassa lock på konservburkar. Låt hatten på kaviartuben sitta kvar.
 • Glasförpackningar, färgat och ofärgat glas
  Blanda inte färgade och ofärgade glasförpackningar. Etiketter kan sitta kvar. Ta av kapsyler, lock samt korkar och sortera dem till återvinning efter materialslag.
 • Tidningar och returpapper
  Ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar.
 • Små batterier
  Lämnas i röd holk.

Övrigt avfall

 • Kuvert och Post It-lappar läggs i restavfallet, gröna tunnan.
 • Burkar med färg- och limrester samt sprayburkar med spray kvar lämnas som farligt avfall på bemannade återvinningscentralen.
 • Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra metallprodukter som inte är förpackningar lämnas på den bemannade återvinningscentralen. Dryckesburkar av aluminium lämnas mot pant i butik.
 • Keramik, porslin och dricksglas ska lämnas på den bemannade återvinningscentralen!
  Dricksglas har en annan kvalité än förpackningsglaset. Om dessa blandas försämras kvalitén och glaset blir inte lika starkt. Det är viktigt att glaset inte är förorenat av keramik och porslin, eftersom det förstör smältprocessen och försämrar glaskvalitén.
 • Möbler och leksaker i plast samt andra plastartiklar som inte är förpackningar lämnas på den bemannade återvinningscentralen. Plastflaskor med pant lämnas till butiker.