Gör så här

Förpackningarna som lämnas till insamling ska vara tömda, ursköljda och om det går tillplattade. Om förpackningen består av mer än ett material, försök att skilja dessa åt och sortera efter respektive material. Består förpackningen av flera materialslag som inte kan separeras, ska förpackningen sorteras efter det viktmässigt dominerande materialet.

Pappersförpackningar:

platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större.

Obs! Kuvert läggs i det brännbara hushållsavfallet

Metallförpackningar:

böj in vassa lock på konservburken. Låt hatten på kaviartuben sitta kvar.

Burkar med färg- och limrester samt sprayburkar med spray kvar lämnas som farligt avfall.

Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra metallprodukter som inte är förpackningar lämnas på den bemannade återvinningscentralen. Dryckesburkar av aluminium lämnas mot pant i butik.

Glasförpackningar:

blanda inte färgade och ofärgade glasförpackningar. Etiketter kan sitta kvar. Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem till återvinning efter materialslag. 33 och 50 cl returflaskor lämnas mot pant i butiker.

Keramik, porslin och dricksglas ska lämnas på den bemannade återvinningscentralen! Dricksglas har en annan kvalité än förpackningsglaset. Om dessa blandas försämras kvalitén och glaset blir inte lika starkt. Det är viktigt att glaset inte är förorenat av keramik och porslin, eftersom det förstör smältprocessen och försämrar glaskvalitén.

Plastförpackningar:

Lägg plastförpackningarna lösa i behållaren.

Möbler och leksaker i plast samt andra plastartiklar som inte är förpackningar lämnas på den bemannade återvinningscentralen. Plastflaskor med pant lämnas till butiker.

Tidningar:

Ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar.

Obs! Kuvert och Post It-lappar läggs i det brännbara hushållsavfallet. Papperskassen läggs i behållaren för pappersförpackningar.